Totuus tulee lasten suusta…

En tietenkään väitä sinulle päin naamaa, että opettajasi on noita. Sanon vain, että hän saattaa olla noita. Se on tietenkin mitä epätodennäköisintä. Mutta - ja tässä tulee se suuri "mutta" - se ei ole myöskään mahdotonta.

En tietenkään väitä sinulle päin naamaa, että opettajasi on noita. Sanon vain, että hän saattaa olla noita. Se on tietenkin mitä epätodennäköisintä. Mutta – ja tässä tulee se suuri ”mutta” – se ei ole myöskään mahdotonta.

Huomioitavia merkkejä pienten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja pahoinpitelyä koskevissa väitteissä.

Kenneth V. Lanning, ”Supervisory Special Agent at the Behavioral Science Unit at the National Center for the Analysis of Violent Crime” on kirjoittanut oppaan, jossa hän tutki tapauksia, ja kuinka niitä voitaisiin varmemmin tutkia:

INVESTIGATOR’S GUIDE TO ALLEGATIONS OF RITUAL CHILD ABUSE http://www.religioustolerance.org/ra_rep03.htm

Oppaan kirjoittaja huomauttaa, että hänen ryhmänsä on tutkinut ainoastaan ne tapaukset, joissa on ollut mukana outoa tai ”saatanallista” käyttäytymistä. Kaikki tapaukset, joita he ovat tutkineet, ovat osoittautuneet vääriksi syytöksiksi. Tutkituissa tapauksissa on ollut seuraavat neljä yhteistä tekijää: useita nuoria uhreja, useita rikoksentekijöitä, pelolla hallitsemista ja outoa tai rituaalista toimintaa. Nämä tekijät on tutkimuksessa osoitettu merkeiksi vääristä lasten hyväksikäyttö- ja pahoinpitelyväitteistä.

Useita nuoria uhreja

Lähes jokaisessa seksuaalisessa hyväksikäyttötapauksessa väitetyt rikokset olivat tapahtuneet tai vähintään alkaneet, kun uhrit olivat 0-6-vuotiaita. Tämä uhrien hyvin nuori ikä voi olla tärkeä avain tapausten ymmärtämiseksi. Lisäksi kaikki uhrit kuvailivat useampien lasten tulleen hyväksikäytetyiksi. Määrät vaihtelivat 3-4 muutamiin satoihin uhreihin.

Useita rikoksentekijöitä

Lähes jokaisessa tapauksessa on ilmoitettu useita rikoksentekijöitä. Määrät vaihtelivat 2-3 kymmeniin rikoksentekijöihin. Yhdessä tapauksessa uhrit ilmoittivat tekijöitä olleen 400–500. Yllättävän monen rikoksentekijän ilmoitettiin olleen nainen (ehkä jopa 40–50 prosenttia). Rikoksentekijät olivat monesti perheenjäseniä ja heidän kuvailtiin olevan osallisena johonkin kulttiin, yliluonnolliseen tai saatanalliseen ryhmään.

Pelolla hallitsemista

Lasten hyväksikäyttäjät pystyvät yleensä ylläpitämään valvontaa ja varmistamaan asian salassa pysymisen eri tavoin. Tutkituissa tapauksissa se on tarkoittanut huomioimista ja hellyyttä, pakottamista, kiristystä, hämmennystä, uhkia ja väkivaltaa. Lähes kaikissa tapauksissa uhrien on kuvattu olleen peloissaan ja he ovat ilmoittaneet uhkauksien kohdistuneen itseensä, perheeseensä, ystäviinsä ja jopa lemmikkeihin. He ilmoittivat näkemänsä väkivallan vahvistaneen tätä pelkoa. Pelko ja traumaattinen muisto voi olla toinen avain ymmärtää monia näitä tapauksia.

Outoa tai rituaalista toimintaa

Tämä on tapauksissa vaikeimmin kuvattavissa. ”Outo” on suhteellinen käsite. Rituaalinen puoli on ehkä vielä vaikeammin määriteltävä. Näissä tapauksissa uhrit ilmoittivat seremonioista, messuista, kaavuista ja puvuista, huumeista, virtsan ja ulosteen käytöstä, eläinuhreista, kidutuksesta, sieppauksista, silpomisista, murhista ja jopa kannibalismia ja vampyyreistä. Kaiken kaikkiaan sana ”outo” lienee parempi kuvaamaan tätä kuin sana ”rituaali”.

***

Auer-Kukka case

Kuuluisassa salaisessa rikosoikeudenkäynnissä on uhrien kertomuksissa ollut kaikki nämä huomiota herättävät aspektit, mutta ne eivät ole antaneet aihetta kyseenalaistaa kertomusten luotettavuutta. Osa asiantuntijoista sekä tuomioistuin on ottanut todesta kolmen lapsen kauhutarinat lähes koko outoudessaan. Tapauksessa on väitetty olleen seitsemän uhria (3-11-vuotiaita). Tekijöitä on kerrottu olleen kolme. Tekijöihin on liitetty saatananpalvontaan viittaavia asioita. Lapsia on väitetty hallitun pelolla ja väkivallalla. Väitetyt teot ovat olleet erittäin outoja ja osin mahdottomia. Ne ovat sisältäneet myös eläinuhreja ja eläinten kidutusta. Kolmen lapsen kertomukset on oikeuden päätöksellä todettu luotettaviksi. Neljä muuta lasta taas puhuivat ilmeisesti palturia tai olivat vain onnellisen tietämättömiä kaikista kauheuksista.

***

Jos lasten kertomat tarinat eivät pidä paikkaansa, niin mistä lapset keksivät niitä ja mistä he saavat tarvittavat tiedot kertomuksiinsa.

Uhrit voivat varsin helposti poimia yksityiskohtia kertomuksiinsa muualta kuin vain omista kokemuksistaan. Mainitussa tutkimuksessa korostetaan, että nämä muut mahdolliset lähteet tulee tutkia huolellisesti. Muutamia tutkimuksessa havaittuja lähteitä tarinoille:

Henkilökohtainen tietämys

Uhrilla voi olla henkilökohtaista tietoa seksuaalisista ja rituaalisista teoista, eikä se välttämättä ole seurausta siitä, että hän olisi joutunut tällaisen teon uhriksi. Tietoa tulee näkemällä pornoa, seksuaalikasvatuksen kautta tai piilevänä; näkemällä seksuaalista toimintaa kotona tai näkemällä toisten seksuaalista hyväksikäyttöä. Tieto on voinut tulla myös seksuaalisesta tai fyysisestä pahoinpitelystä, mutta muiden kuin syytettyjen toimesta ja myös eri tavalla kuin väitetään.

Muut lapset

Pienet lapset ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa useammin ja nuorempina kuin koskaan ennen. Monet vanhemmat eivät pysty tarjoamaan mahdollisesti yksinkertaisia selityksiä lasten tarinoille, koska eivät ole olleet lasten kanssa, kun tapahtumat ovat sattuneet. He eivät edes tiedä mitä elokuvia heidän lapsensa ovat nähneet, mitä pelejä ehkä joskus pelanneet tai mitä tarinoita lapsille on kerrottu tai ovat kuulleet. Lapset ovat päiväkodeissa suurimman osan päivästä hyvin nuoresta. Lapset jakavat kokemuksia leikkimällä kotia, koulua tai lääkäriä. Elintoiminnot kuten virtsaaminen ja ulostaminen ovat pienten lasten huomion kohteena. Tietyssä määrin jokainen lapsi jakaa kokemuksia kaikkien muiden lasten kanssa.

pelit

Media

Nykymaailmassa seksin, piiloseksin ja väkivaltaa sisältävän materiaalin saatavuus on aikuisille ja myös lapsille helppoa ja tarjonta on valtava. Useimmat kauhuelokuvat sisältävät piirteitä Saatananpalvonnasta. On myös dokumentteja satanismista, noituudesta ja okkultismista.

Vihjailua ja johdattelevia kysymyksiä

Useimmat lapsille esitetyt vihjailevat ja johdattelevat kysymykset on tehty vilpittömässä mielessä totuuden selvittämiseksi. Vanhemmat voivat huomaamattaan vaikuttaa lasten kertomuksiin. Lapset voivat myös kuulla vanhempiensa keskustelua tapauksen yksityiskohdista. Lapset kertovat usein vanhemmilleen, mitä he uskovat heidän haluavan tai tarvitsevan kuulla. Jotkut lapset saattavat vaistomaisesti pyrkiä antamaan ”terapiaa” vanhemmilleen kertomalla heille sitä, mikä näyttää saavan heidät tyytyväisiksi. Usein vanhemmat eivät tiedosta näin tapahtuvan. Jos taustalla on uskonnollista kiihkoilua tai liioiteltua huolta lapsesta, kuuntelija/kyselijä todennäköisesti menettää objektiivisuutensa.

Väärinkäsitykset ja sekaannukset

Yhdessä tapauksessa lapsen kuvailema seinän läpi käveleminen osoittautui hyvinkin mahdolliseksi, koska seinä huoneiden välissä oli vasta rakenteilla ja keskeneräinen. Toisessa tapauksessa kertomus kolikon laittamisesta peräaukkoon osoittautui folion peittämäksi peräpuikoksi. Lapset voivat kuvata sen, mitä he uskovat tapahtuneen. Se ei ole valehtelua, mutta ei myöskään tarkkaan kuvaa sitä, mitä on oikeasti tapahtunut.

Opetus- ja valistusohjelmat

Jotkut hyvää tarkoittavat valistusohjelmat, joilla pyritään estämään lasten hyväksikäyttöä, herättämään ammattilaisten huomio asiaan tai taistelemaan Saatanaa vastaan, voivat itse asiassa luoda epärealistisia pelkoja ja itseään toteuttavia ennustuksia ammattilaisille, lapsille ja vanhemmille. Jotkut asiat, joita lapset ja heidän vanhempansa kertovat, on ehkä opittu tällaisista ohjelmista. Uskonnolliset ohjelmat, kirjat ja lehtiset, jotka korostavat Saatanan pahaa valtaa ja voimaa voivat pahentaa ongelmaa.

***

painajainen

Lapset kunnioittavat aikuisia auktoriteetteina, joten heiltä saadut tiedot ovat hyvin vaikuttavia. Mitä enemmän lapselta kysellään, sitä enemmän yksityiskohtia kertomukseen tulee. Pelkästään se, että aikuinen osoittaa kiinnostusta lapsen kertomaan, on positiivinen palaute, joka lisää kerrontaa. Richard Gardner kuvaa päiväkotiskandaalien yhteydessä syntynyttä tietojen ristisiitosta. Lapset olivat käyneet terapiassa, jossa oli käyty läpi myös lasten unia. Kun yhden lapsen uniin oli ilmestynyt intiaaniteltta, niin pian teltta ilmestyi monen muunkin kertomiin uniin. Tämä selittyy sillä, että lapset vaihtoivat aktiivisesti tietoja keskenään siitä, mitä olivat terapeutille kertoneet.

Lapsilla on myös erittäin voimakas taipumus miellyttää aikuista, etenkin jos he eivät saa riittävää huomiota. Richard Webster kiinnittää huomiota siihen, että monet poikakodeissa kasvaneet nuoret janoavat huomiota. Sitä he saavat kertomalla kauhistuttavista tapahtumista, olivatpa ne tosia tai ei.

Asuimme ennen Halisissa mukavassa rivitalossa, jonka vieressä oli rautakautinen kalmisto ja uhrikivi. Uhrikivelle oli aikanaan viety uhrilahjoja hengille ja haltioille. Lapset kertoivat toisilleen tarinoita uhrikivestä, joita olivat kuulleet ja keksivät niitä mielellään itse lisää. Paikka oli aivan ihana lasten jännille leikeille. Kuva: Ismo Luukkonen; Halinen Uhrikallio Turku 2010

Asuimme ennen Halisissa mukavassa rivitalossa, jonka vieressä oli rautakautinen kalmisto ja uhrikivi. Uhrikivelle oli aikanaan viety uhrilahjoja hengille ja haltioille. Lapset kertoivat toisilleen uhrikivestä tarinoita, joita olivat kuulleet ja keksivät niitä mielellään itse lisää. Paikka oli aivan ihana lasten jännille leikeille.
Kuva: Ismo Luukkonen; Halinen Uhrikallio Turku 2010

Lapsia kiinnostaa kaikki pelottava alkaen Muumilaakson möröstä kummituksiin ja vampyyreihin. Se, mikä on kiellettyä, kiinnostaa aina. Lapset tietävät monista asioista paljon enemmän kuin vanhemmat luulevat tai edes uskaltavat arvata. Lapset kuulevat aikuisten asioita, joita emme usko heidän koskaan kuulleen. Lapset jakavat tietoja ”salaisista ja lapsilta kielletyistä” asioista keskenään. Jollakulla on aina isosisko tai -veli, joka on valistanut asioista. Perheissä, joihin on tulossa vauva, puhutaan paljon siitä, miten lapsia tulee. Lapset pelottelevat toisiaan kummitusjutuilla tai hakevat huomiota muka omakohtaisesti kokemillaan hirveyksillä.

Itse muistan ensimmäisen päiväkotipäiväni, jolloin liukumäen alla piilossa muut lapset kyselivät, tiedänkö jotain aikuisten juttuja. En paljon silloin tiennyt, kun olin enemmän keskittynyt hiekkakakkujen taputteluun, mutta jo ensimmäisen päiväkotipäiväni jälkeen tiesin hurjasti enemmän ihmisen anatomiasta ja ruuminosien nimistä, kuin aamulla sinne tullessa. Äitini oli täysin tietämätön siitä, kuinka valistunut pikkuinen tyttö hänellä olikaan.  Luonnollisesti jaoin kaiken saamani jännittävän tiedon pihapiirissä muille lapsille. Alkukantaista ja tehokasta tiedon välitystä, jonka lapsikin osaa. Eikä aikuiset huomaa mitään vaikka luulevat niin kovin fiksuja olevansa.

3 thoughts on “Totuus tulee lasten suusta…

  1. Kieltämättä ”huvittavaa” on se, että hovioikeuden tuomareiden yksi peruste oman päätöksensä lähteille oli ”yleinen elämänkokemus”. Yleinen elämänkokemus jo kymmeniä vuosia on tiennyt tuon, että lapset sepittävät juttuja ja usein siitä syystä, että saavat huomiota tai muuta vastaavaa. Toki on niin, että tämän ”sepittelytaipumuksen” varjolla on lukemattomia hyväksikäyttöjä jäänyt tuomitsematta ja siten lasten kärsimykset jatkuneet ja on hyvä, ettei niitä nykyään ihan olankohautuksella sivuuteta. Mutta silti tulisi kaikki mahdollisuudet käydä läpi, pelkäämättä kenenkään reagointia esim. mahdolliset lasten terapeutit tai muut huolehtivat tahot.

    • On järjen vastaista tämä Auerin ja Kukan tuomio. En voi mitenkään ymmärtää niin korkeasti koulutettujen ihmisten tällaista sokeutta totuudele. Voisiko olla muka niin, että he uskoivat nuorimpien lasten harjoitellut kertomukset. Haastatteluvideot, en ole niitä nähnyt, mutta se on täysin tunnettua, että nuoremmat sisarukset toistavat kuin papukaijat vanhemman sisaruksen kertoman tarinan. Tarinaa on voitu puida jo kauan, ei ole vaikeaa toistaa sama kertomus useille ammatti-ihmisille. Hauki on kala, hauki on kala…Tuomarit eivät ilmeisesti tiedä, miten lapset saattavat oireilla traumaattisten kokemusten jälkeen ja pelon takia. Liian aikainen kiinnostus seksuaalisiin asiohin, kiinnostus väkivaltaan, rajut puheet, huomion hakeminen väärällä tavalla. Luulisi tuomareiden ymmärtävän mitä kyseiset lapset ovat kokeneet, miten pelko ajaa pientä ihmistä hädissään keksimään selviytymiskeinon, ettei joutuisi muuttamaan pois sieltä missä on asunut jo pidempään. Ei ole varmaankaan helppoa ollut lapsilla, perusturva ollut kuitenkin toisistansa, vetävät yhtäköyttä varmasti pitkään. Murrosikä saattaa hajottaa kuviota, tunneherkkää aikaa. Toivon, että joku joka tietää lasten keksineen tarinan, astuisi esiin rohkeasti. Ketään syytöntä ei saisi tuomita näin vakavasta syytteestä vankeuteen. Kaksi syytöntä vankilassa kärsimässä, kerran päivässä ulos tunnin ajan, kerran viikossa vierailuaika 40 minuuttia. Siellä kopissa rukoilemassa, että tällainen vääryys ja helvetti päättyisi. Haluan yhä uskoa hyvään, että asiat selviävät. Olisi hienoa, jos joku voisi auttaa tämän vaikean tilanteen selvittämisessä. Jokainen, joka tuntee Annun ja Jensin, tietää, etteivät he ikimaailmassa tekisi väitetynkaltaisia tekoja.

  2. Leikittiin sitä lapsena rosvoa ja poliisiakin. Onko sellaista leikkiä enää olemassakaan? Miten lapsi ymmärtää poliisin roolin tulevaisuudessa ? Minä olen tänään tätä miettinyt, kuinka rehellisten keskelle voi hyvin uida katala versio samasta lajista :) yritänkin tässä vähän perustella näkemystä. Se mikä pistää silmään on että poliisi ja syyttäjä on iskenyt puolustuksen melkein jokaiseen syyttömyyden todistavaan faktaan järjestelmällisesti . – Annelin todistus ulkopuolisesta – Tyttären todistus ulkopuolisesta – Joutsenlahden mainetta alettiin ajaa alas näyttävästi – Ari ja Minna Auer ? ? – dna ? Hätäpuhelusta poliisin versio ? . . No tällaista olen kovasti miettinyt , että minkä takia ja mistä syystä ? Kuuluuko tämä tähän peliin,syytön vankilaan kun kapteeni käskee.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.