Mahdollisen harvinaista – harvinaisen mahdollista

Hovioikeuden mukaan lapset hyvin harvoin keksivät tarinoita vanhempiensa heihin kohdistamasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hovioikeus perustaa lasten kertomusten luotettavuuden osaltaan tälle ajatukselle. Lasten kertomista keksityistä hyväksikäyttö- tai pahoinpitelytarinoista ja niiden määrästä suhteessa aitoihin kertomuksiin, ei ole tutkittua tietoa, koska sitä on lähes mahdotonta edes tutkia.

Haluan ajatella samoin kuin hovioikeus, että lapset harvoin kertovat tarinoita kokemistaan kauheuksista, joilla ei ole todellista pohjaa oikeassa elämässä. Lasten väärät tarinat ovat kuitenkin täysin mahdollisia. Ja sellaista tapahtuu. Ja tässä tapauksessa – juuri niin on jostain syystä tapahtunut. En osaa täysin iloita siitä, ettei lapsille onneksi ole tapahtunut niitä kauheuksia, joista he ovat kertoneet. Jotakin lasten elämässä kuitenkin on pahasti pielessä, oli kyse sitten valehtelusta, johdatelluista kertomuksista tai valemuistoista tai mistä hyvänsä. Kolme kokenutta asiantuntijaa todistivat oikeudessa, ettei lasten kertomuksia voitu pitää luotettavina – ongelmia oli heidän mukaansa sekä kertomusten sisällössä että kertomusten muodostumisen syntyhistoriassa ja myös haastattelumenetelmissä. Valheessa eläminen ei ole terveellistä pidemmän päälle. Langettavien tuomioiden myötä totuuden kohtaaminen on siirtynyt jonnekin tarkemmin määrittelemättömään ajankohtaan tulevaisuuteen.

Hovioikeus ei ota huomioon sitä, miten harvoin – jos koskaan – seksuaalista hyväksikäyttöä tapahtuu äidin tekemänä tai miten harvinaisia muutamat syytteissä esitetyt teot ovat. Tilastot eivät tunne näitä ilmiöitä Suomessa. Tilastot eivät tietenkään ole ainoa ja koko totuus vaan jokainen tapaus on yksilöllinen ja omansa. Rikokset eivät perustu tilastoihin, eikä tuomioita voida perustella pelkillä tilastoilla. Ristiriita syntyy siitä, että hovioikeus toisaalta luottaa käsitykseensä siitä, että lapset harvoin valehtelevat tällaisissa asioissa ja siksi uskoo lasten kertomukset (tosin vain osittain), mutta toisaalta tuomitsee vastaajat niin harvinaisista teoista, joista ei Suomen rikoshistoriassa ole ehkä koskaan aiemmin ketään tuomittu saati syytetty.

Hovioikeus antaa ymmärtää, että joskus – hyvin harvoin – lapset voivat kertoa keksittyjä kauhutarinoita, mutta tässä ei hovioikeuden mukaan ole siitä kysymys vaan osa lasten kertomasta pitää paikkaansa. Hovioikeus on ammattitaidollaan, asiantuntemuksellaan ja elämänkokemuksellaan osannut poimia lasten kertomuksista ne osat, jotka pitävät paikkaansa. Hovioikeus viittaa kintaalla tutkimustiedolle siitä, miten tuntematon ilmiö on se, että äiti käyttäisi seksuaalisesti hyväkseen lapsiaan, sillä ei hovioikeuden mielestä ole nyt mitään merkitystä.

Hovioikeus toteaa julkisessa selosteessa, että se pitää hyvin epätodennäköisenä myös sitä, että lapset ilman syytä nimeäisivät rikosten toiseksi tekijäksi nimenomaan Jens Kukan, jonka kanssa he eivät olleet tekemisissä vuosiin. Tämä pitää toki paikkaansa. Sen sijaan sijaisisä oli Jens Kukan kanssa yhteydessä puhelimitse muutaman kerran kevään ja kesän 2011 aikana ja kävi tätä kerran tapaamassa. Ovatko hovioikeuden tuomarit sulkeneet korvansa näiltäkin yksityiskohdilta, vain koska se ei tue vastaajien syyllisyyttä?

it wasnt me

Kyselin muutamien tapahtumien todennäköisyydestä Anu Suomelalta, jota olen aiemminkin vaivannut kysymyksilläni.

Miten todennäköistä on…

1) että äiti käyttää seksuaalisesti hyväksi lapsiaan?

AS: ”Äidit eivät kiihotu seksuaalisesti omista lapsistaan. Ilmiö tunnetaan nimellä Westermark -efekti. Sama koskee myös isiä, jos heille on kehittynyt kiintymyssuhde lapseen tämän kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana.

Sariolan 1985 aineistossa löytyi 5 viranomaisten tietoon tullutta epäilyä äideistä, he kaikki olivat psykoottisia, ja kyse oli varmentamattomista epäilyistä. Sariolan 1988 kokoamassa aineistossa löytyi yksi äitipuoli, joka oli pojan kertoman mukaan osoittanut seksuaalista kiinnostusta häneen. Poika oli 15 ja äitipuoli 21 vuotta. Optulan 2008 aineistossa ei tullut esiin yhtään äitiä.” *

2) 3-11 vuotiaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö?

AS: ”Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä epätodennäköisempää on, että aikuiset tuntevat seksuaalista kiinnostusta häneen. Kiinnostus herää, kun seksuaalinen tunnusmerkistö puhkeaa, eli murkkuiässä.”

3) alle 10-vuotiaan lapsen anaaliraiskaus?

AS: ”Kansainvälisissä artikkeleissa esiintyy joitakin yksittäisiä tapauksia. Suomalaisessa tai pohjoismaisessa tilastollisessa tutkimuksessa ei tuollaisia tekoja ole. Anaaliin tunkeutuminen vaatii erityistä rentoutumista ja liukasteita. Mitä pienempi lapsi sitä todennäköisempiä ovat vakavat, sairaalahoitoa vaativat vammat.”

4) lapsen käyttäminen apuna henkirikoksessa/väkillanteoissa?

AS: ”En ole kriminologi, mutta tuollainen tieto olisi kyllä herättänyt tiedeyhteisössä suurta huomiota.”

5) lasten kertomat väärät syytökset seksuaalisesta hyväksikäytöstä/pahoinpitelyistä?

AS: ”Eteeni ei ole tullut tilastoitua tietoa, ja tuon selvittäminen haastattelututkimuksella olisikin mahdotonta. Loftus on osoittanut lukuisilla tutkimuksillaan, miten helposti lapset ja myös täysin terveet aikuiset saadaan uskomaan sellaisiin menneisyyden tapahtumiin, joita ei ole tapahtunut.

Huolto- ja tapaamiskiistojen yhteydessä on havaittu, että lapset voidaan helposti käännyttää vanhempaansa vastaan esittämään perättömiä syytöksiä. Virallisohjeissa on sen vuoksi erityisesti varoitettu näissä tilanteissa esitettyjen syytösten syntymekanismista.

Lapset, kuten aikuisetkin voivat myös tietoisesti valehdella, eli antaa kertomuksia, joista osa on jätetty pois ja/tai osa lisätty. Myös täysin fabrikoituja tarinoita esitetään, jos kertojalla on joku motiivi. Näitä on tutkinut Max Sharnberg.” (Löytyy Kirjasto-osiosta)

6) itsensä viiltely alle murrosikäisillä lapsilla?

AS: ”En ole löytänyt yleisyystutkimuksia, mutta näyttää olevan etenkin teinityttöjen keskuudessa leviävä muoti-ilmiö. Sillä saa sekä aikuisten että oman vertaisryhmän huomiota. Voisi olettaa, että myös alle murkkuikäisissä löytyy yksittäisiä tapauksia.”

7) immenkalvon repeytymän paraneminen?

AS: ”Immenkalvoon syystä tai toisesta syntyvät hiertymät tai pienet repeämät korjaantuvat. Syvät repeämät, joita penetraatio aiheuttaa eivät korjaannu. Tuossa on kuitenkin otettava huomioon monia varioivia tekijöitä, joista pitäisi saada tutkimustietoa. Immenkalvohan on ihopoimu, jonka repeytymisherkkyys riippuu ihon paksuudesta. Esim. Afrikasta peräisin olevilla roduilla on paksu iho ja paksut hiukset, mutta yksilöllisiä eroja löytyy rodusta riippumatta. Immenkalvon vauriot syntyvät monista syistä, esim. tulehduksista, joten pelkästään vaurioista ei voi päätellä mitään seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Jos mitään vaurioita ei havaita, on erittäin epätodennäköistä, että lasta olisi penetroitu.”

8) alle murrosikäisten lasten pornon katselu?

AS: ”Alle murkkuikäiset eivät todennäköisesti itse etsisi ja löytäisi pornoa netistä. Lapsiryhmien sisäinen tiedonkulun väylä on suuremmilta pienemmille. Lapset ovat kiinnostuneita juuri siitä osasta aikuisten elämää, jota aikuiset eivät halua heille valottaa. Juuri ne seikat lapset kyllä penkovat esiin. Jos meidän isän piiloista ei löydy pornoa, niin sitä löytyy naapurin isän piiloista tai talon roskiksesta.”

* Ellonen, Noora & Kääriäinen, Juha & Salmi, Venla & Sariola, Heikki (2008). Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja; 87. Sariola Heikki: Lasten väkivalta ja seksuaalikokemukset, Lastensuojelun keskusliitto, julkaisu 85, (1990).

7 thoughts on “Mahdollisen harvinaista – harvinaisen mahdollista

 1. VETOOMUS VALHEIDEN TAUSTALLA OLEVILLE AIKUISILLE, TAI JOS AIKUINEN TIETÄÄ TARINAT VALHEIKSI..

  Vankilassa on kaksi ihmistä, jotka eivät ole tehneet väitettyjä kauheita seksirikoksia. Vankilassa on paha olla, yksinäistä, epäterveellistä, pelottavaakin. Autathan totuuden esiintuomisessa, ajatellen oikeudenmukaisuutta, mitä on rehellisyys ja lähimmäisen rakkaus. Aina voi toimia oikein. Aina voi yrittää korjata tapahtunutta. Tuomitut tarvitsevat apua, jotta totuus selviäisi ja oikeusmurhan kokeneet pääsisivät vapaaksi, pois vankilan ankeudesta. Uskon, että rehellisyys on aina oikea tie ja hyvällä saa hyvää. On todella surullista, että asiat menivät näin pitkälle. Uskon, ettei se ollut kenenkään tahto. Kerrottuihin tarinoihin tartuttiin ja ne johtivat nyt pitkiin vankilatuomiohin. Jos vaan voit auttaa, pyydän sinua toimimaan oikein. Emme kukaan hyväksy lapsiin kohdistuvaa minkäänlaista väkivaltaa, ketään ei saisi vangita tarinoiden takia, vangittujen koko elämä on tuhottu, ellei tuomioita pureta.

  • Tapasin kyseessä olevan sijaisvanhemman sinä päivänä kun ensimmäiset lööpit kyseisestä jutusta julkaistiin. Hän oli selkeästi hämillään ja tuli avautumaan tuntemattomalle. Uskon että alunperin syyttäjälle oli tarkoitus mennä vain murhayön tapahtumien pohjalta. Poliisi vei sitten jutun siihen pisteeseen kun se nyt on.

 2. Niina Berg, nainen tuomittiin Keski-suomen käräjäoikeudessa tänä vuonna omien lapsiensa raiskauksista + parittamisesta miehille.

  • Mielentilalausunnon mukaan äiti oli alentuneesti syyntakeinen, mutta oikeus piti häntä syyntakeisena. Rangaistusta mitatessaan oikeus arvioi kuitenkin äidin syyllisyyttä tekijäkumppaneita lievemmin.

   Syyntakeisuudella tarkoitetaan tiettyjen rikosvastuulle asetettavien psyykkisten vähimmäisedellytysten täyttymistä. Psyykkistä vastuukyvyttömyyttä aiheuttavia seikkoja kutsutaan varsinaisiksi syyntakeettomuusperusteiksi. Tällainen peruste on henkilöllä, joka on mielisairauden, syvän vajaamielisyyden tai tajunnan häiriön vuoksi joko kykenemätön ymmärtämään tekonsa tosiasiallista luonnetta tai sen oikeuden vastaisuutta tai jonka kyky säännellä käyttäytymistään on merkittävällä tavalla alentunut tällaisista syistä.

   • En puhunut alentuneesta syyntakeisuudesta. Kirjoitit blogissa että ”Äiti syyllistyy harvoin, jos koskaan omien lapsien seksuualiseen hyväksikäyttöön”. Vastasin siihen.

    Auerin syyttömyyteen LSH-tapauksissa uskon itsekkin.

  • Olen törmännyt nettikeskusteluissa samaan vertaukseen, että kun joku jossain muualla on tehnyt jotain pahaa lapsille, niin se jotenkin todistaisi Annelin syyllisyyttä tai pahuutta. Ei se näin mene.

   Minulla on omat vahvat syyni pitää Annelia syyttömänä miehensä murhaan, ja jälkikäteen tekaistuihin seri- yms. syytteisiin. Yksi syistä on se miten Anneli on aina puhunut asioista johdonmukaisesti ja totuudenmukaisesti. Tähän en laske mukaan Annelilta laittomin keinon saatua ns. tunnustusta, joka joidenkin nettikirjoittajien riemuksi todistaisi Annelin valehtelevan.

   Annelin ja hänen tyttärensä kertomukset murhayön tapahtumista vastaavat täysin sitä mitä häke-nauhalta kuuluu. Poliisi sen sijaan väärensi litteroinnin ja väitti, ettei paikalla ollut muita ulkopuolisia. Poliisin toiminta on ollut muutenkin tarkempaa tarkastelua kestämätöntä, josta syystä kaiken täydelliseen salaamiseen on ollut tarvetta.

   Minä tiedän, ettei veljeni ole pedofiili. Tätä tietämystä tukee pitkä seksuaalinen historia omanikäisten naisten kanssa. Jensistä ei saa pedofiilia tekemälläkään.

   Poliisi yritti vippaskonstia mustamaalaamalla veljeni julkisuudessa heti pidätyksen jälkeen. Väitettiin valheellisesti mm., että hänen koneeltaan olisi löytynyt lapsipornomateriaalia ja annettiin lukijoiden ymmärtää, että Annelin lapsia olisi kuvattu teoissa.

   Kuvia poliisi ei näyttänyt veljelleni tai hänen asianajajalleenkaan kuukausiin, vaikka niistä oli julkisuuteen vuodettu tälläinen valheellinen väite. Osoittautui, että kuvissa on Annelin lapsia vaatteet päällä ja kuvat ovat tavallisia valokuvia. Lisäksi koneen muistiin oli tallentunut aikuisten pornosivustolta kuvamateriaalia. Niiden olemassaolosta veljelläni ei ollut mitään muuta tietoa, kuin että niiden on täytynyt itsestään latautua ko. verkkosivustoilta niillä käytäessä.

   Poliisi väitti heillä olevan vahvat todisteet väitetyistä rikoksista. En ole vielä sellaisia nähnyt, vaan kerta toisensa jälkeen poliisin todisteet ovat osoittautuneet tyhjiksi tai valheellisiksi väitteiksi. Valheilla on voitettu jo kaksi oikeuskierrosta, mutta oikeustaistelu jatkuu.

   Susku, Jensin sisko

   • On ollut järkyttävää nähdä tämä tarina sen alkumetreiltä. Sitä haluaisi luottaa poliisiin ja asiantuntijoihin. Mutta tämä tapahtumaketju on osoittanut lumipalloefektin kauheimmillaan. Yksi vakava lause riittää saamaan aikaiseksi monen ihmisen elämän murheelliseksi muuttumisen. Sillä kaikki, jotka tuntevat Jensin ja Annun, surevat heidän kokemaansa helvettiä. On käsittämätöntä, miten isokokoisen miehen väitetyt raiskaamat lapset, voisivat olla vielä tutkimuksissa koskemattomiksi todetut. Luulisi, että lasten elämässä olevat aikuisetkin ihmettelisivät tällaista. On suorastaan järjenvastaista olettaa, että kaikkien raiskattujen pienet herkät paikat paranisivat ennalleen. Sillä niinhän tässä olisi pitänyt tapahtua. Luin Mikko Niskasaaren blogia ja taannoisen Hymy-lehden hyvin valaisevan kirjoituksen jossa kerrottiin yksityiskohtia tapaukseen liittyen. Olen yhä ja joka päivä järkyttynyt, miten ja miksi tällainen oikeusmurha sallitaan? Kuka voisi korjata tilanteen, kuka voisi olla tarinan sankari, joka pelastaa Jensin ja Annelin väärältä tuomiota. Näin järkyttävän tarinan jälkeen, uskon, että tarinan kaikki osapuolet haluaisivat totuuden esiin. Ei kukaan aikuinen varmastikaan halua ketään syytöntä vankilaan. Täytyisi olla aika häiriintynyt ja vihamielinen aikuinen ihminen, joka haluaisi tarkoituksella syyttömät vankilaan. On tapahtunut virhe, joka voidaan korjata. Uskon, että fiksut aikuiset toimivat ja tekisivät kaikkensa syytteiden purkamiseksi, mikäli saisivat kuulla tarinoiden olevankin keksittyjä. Iltarukoukseni joka ilta.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.