Täydellinen murha ja täydellinen oikeusmurha

Täydellisellä murhalla tarkoitetaan sitä, ettei murhaaja ole jäänyt rikoksestaan kiinni ja rikos jää ratkaisemattomaksi. Ulvilan murha on – vielä tänään – tämän mittapuun mukaan täydellinen murha. Jopa niin täydellinen, että tuomiota siitä istuu tällä hetkellä jo toistamiseen rikoksen toinen uhri. Tämä taas on täydellinen oikeusmurha. Kaikki muu asiassa onkin sitten vähemmän täydellistä.

Näillä perusteilla Annu tuomittiin elinkautiseen vankeuteen miehensä murhasta Satakunnan käräjäoikeudessa 12.12.2013:

Tuomion 10 perustetta

Tuomion 10 perustetta

1. Asianomistaja (tyttö) havainnot

Käräjäoikeuden mukaan tytön havainnot eivät tue vastaajan kertomaa muilta osin kuin tekijän poistumisen osalta. Vaikka käräjäoikeus muutoin pitää tytön kertomaa niinkin luotettavana, että katsoo sen olevan ristiriidassa vastaajan kertoman kanssa, niin kuitenkaan oikeus ei luota tytön havaintoon ulkopuolisen tekijän poistumisesta. Melko valikoivaa luottamusta.

Tyttö kertoo asioista varmasti niin luotettavasti kuin mahdollista. Hän ei kuitenkaan pysty aikatauluttamaan ja laittamaan järjestykseen käyntejään takkahuoneen ovella, koska se on vaikeaa aikuiselle ja 9-vuotiaalle peloissaan olevalle lapselle varmaan mahdotonta tilanne huomioon ottaen. Kukaan paikalla olleista ei ole kokenut aiemmin mitään vastaavaa eikä varmasti edes koskaan kuvitellut kokevansa. Tilanne on ollut nopea, yllättävä ja sekava, joten kenenkään havainnot tilanteesta eivät voi olla täysin luotettavia.

Tyttö ei ole kertonut murhayöstä mitään sellaista, joka tukisi syyttäjän syytettä tai viittaisi vastaajan syyllisyyteen. Jos tytön havainnoille annetaan jokin todistusarvo, niin se ehdottomasti viittaa ulkopuoliseen tekijään.

***

2. Asianomistaja (poika) havainnot

Poika ei ole kuullut ulkopuolisen tekijän ääniä eikä kamppailun ääniä, ainoastaan lasin rikkoutumisen ääniä ja isänsä valitusta. Tästä käräjäoikeus vetää johtopäätöksen, että pojan havainnot tukevat vastaajan syyllisyyttä. Poika ei ole kuullut vanhempiensa välistä riitaa. Käräjäoikeus pohtii, että uhri saa surmansa riidan päätteeksi, mutta mitään kamppailua ei ilmeisesti oikeuden mukaan vastaajan ja uhrin välillä ole käyty vaan vastaaja on ollut ilmeisen ylivoimainen suhteessa uhriin.

Pojan havainnoista ei voi tehdä päätelmiä suuntaan eikä toiseen. Jos jotain halutaan päätellä pojan havainnoista, niin ne eivät tue syyttäjän syytettä perheriidan päättymistä henkirikokseen.

***

3. Hätäkeskustallenteelta puuttuvat ulkopuolisen henkilön paikallaoloon ja poistumiseen sekä kamppailuun viittaavat äänet

Hätäkeskuksen tallennustekniikka on ollut sellainen, etteivät kaikki äänet tallennu nauhalle, joten täydellisiä kuulohavaintoja ei tallenteen perusteella ole mahdollista tehdä. Tallenteelta on kuitenkin kuultavissa tapahtumien eteneminen puhelun aikana. Äänet joita tallenteelta kuullaan viittaavat selvästi siihen, että henkirikos on käynnissä puhelun aikana. Uhria vahingoitetaan silloinkin, kun vastaaja on puhelimessa tai puhelimen välittömässä läheisyydessä. Tallenteelta kuuluu puhetta, josta on vaikea sanoa, kenen sanomaksi se tulisi tulkita ja myös kamppailuun viittaavia ääniä on kuultavissa.

Murhaajan poistumisen ajankohtaa on vaikea määritellä tallenteen perusteella, koska ei ole tietoa siitä, mitä ääniä pitäisi kuulua huomioonottaen murhaajan poistumistyyli ja hätäkeskuksen tallennustekniikka. Mikäli tekijä poistuu vastaajan puhuessa puhelimeen tai lapsen kirkuessa, taustalla kuuluvat äänet voivat peittyä tai tekniikasta johtuen jäädä muutoinkin kokonaan tallentumatta.

Tallenteelta kuultavat äänet todistavat ulkopuolisen tekijän paikallaolon ja kamppailun.

***

4. Tapahtumainkulun vaatima aika

Ulkopuolisen tekijän rikokseen käytettävissä oleva aika voidaan arvioida suunnilleen aloittaen hänen tunkeutumisestaan taloon aina arvioituun poistumiseen asti. Kaikista tiukimman arvion mukaan tekijällä on ollut aikaa 2 minuuttia ja 50 sekuntia. Tämän arvion mukaan vastaaja menee tekijän ja uhrin väliin lähes heti ja aloittaa hätäpuhelun jo alle puolen minuutin kuluttua tekijän sisääntulosta (tämä aika on epärealistisen lyhyt, mutta jotenkuten mahdollinen). Tässä arviossa ei myöskään huomioida sitä, että lapsi näkisi tekijän poistuvan vaan lapsi on vielä tällöin puhelimessa. Silti tämäkin aika riittää uhrin vammojen aiheuttamiseen.

Todennäköisesti tekijällä on ollut enemmän aikaa. Aikataulua voi venyttää kolmesta kohdasta; vastaajan väliin meno (A), hätäpuhelun aloittaminen (B) ja murhaajan poistuminen (C). Viimeksi mainittua ei mielestäni voi realistisesti venyttää kovin paljoa yli puolen minuutin.

Minimiaika-arvio:

Oven ikkunan rikkominen ja sisääntulo. – 00:00 Pystypaini alkaa. – 00:12 Vastaaja menee väliin ja saa puukosta kylkeen (A) – 00:15 Vastaaja pakenee eteiseen, avaa ulko-oven, huutaa lapsille ”menkää ulos”, menee takaisin eteiseen, miettii mitä tekisi ja menee keittiöön soittamaan hätäkeskukseen. (B) – 00:25 Hätäpuhelu alkaa kello 2.43.22.  – Murhaaja kaataa uhrin sängylle. – 01:15 Sänky siirtyy. Tallenne kohta 00:50. – 01:31 Sänky siirtyy taas. Tallenne kohta 01:06. – Lattialle siirtyminen. – 02:20 Vastaaja näkee murhaajan, joka tulee muutaman askeleen perään. Tallenne kohta 01:56. – 02:25 Vastaaja juoksee ulos. Tallenne kohta 02.00. – 02:25 – 02:50 Viimeiset iskut. Vastaaja näkee murhaajan 02:47 (tallenne kohta 02:22) ja pakenee eteiseen (tallenne kohta 2:25). – 02:50 Murhaaja poistuu aikaisintaan tässä. Tallenne kohta 02:25. (C – Luultavasti poistuminen tapahtuu viimeistään ennen kuin lapsi sanoo tekijän lähteneen. Tallenne kohta 03:41.)

Hätäpuhelusta kuulee, että uhri saa ainakin 15 iskua puolen minuutin aikana (hätäpuhelutallenne 00:56 – 01:26). Vaikka tekijä hakkaisi uhria vain kaksi minuuttia, ehtii siinä ajassa tuolla tahdilla iskeä ainakin 60 kertaa. Iskut on mahdollista tehdä paljon nopeamminkin isku per sekunti, sillä vauhdilla ei tarvita aikaa kuin reilu minuutti. Pitää kuitenkin huomioida, että uhri on todennäköisesti yrittänyt ainakin aluksi vastustella rajusti (uhrilla pahoja puolustusvammoja) ja tämän voisi kuvitella hidastavan tekijän tahtia, mutta se ei ole välttämätöntä vaan uhrin vastustelu voi näkyä myös vammojen laadussa (lukuisia matalia iskuja).

Tapahtumainkulun vaatima aika on ollut riittävä ulkopuoliselle tekijälle. Vastaajan väitettyihin lavastelu ja tavaroiden piilottelu ym. puuhiin aika ei riitä.

***

5. Lasinsirujen tai –hiutaleiden puuttuminen vastaajan yllä olleesta T-paidasta

Lasinsiruja T-paidasta ei olisi mahdollista löytää enää vuosien jälkeen, kun paitaa on pöyhitty ja tutkittu lukuisia kertoja. Lasihiutaleiden löytyminen paidasta viittaisi siihen, että vastaaja olisi itse rikkonut ikkunan, muussa tapauksessa paidasta ei edes pitäisi löytyä mitään lasijäämiä.

Mitään surullisen kuuluisaa lasipölyä paidassa ei edes pitäisi olla. Lasipölyä tulee, kun lasia hiotaan tai porataan, silloin kaikki irtoava aines on hiukkasia. Kun lasia rikkoo astalolla, se hajoaa säröillen palasiksi. Ikkunaa rikottaessa astalolla lasiin ei kohdistu sellaisia voimia, että lasi rikkoutuisi pölyksi. Lasi ei pölyä reunoistaan, vaan hajoaa siististi ja materiaalia hukkaamatta. Rikotut lasinpalat voidaan painaa saumasta uudelleen kiinni, ja leikkauspinta on kaikkea muuta kuin pölyinen. Jotta lasihiukkanen leijailisi huoneilmassa (kuin krp:n tutkijan dna) pitäisi sen olla niin pieni, että se olisi ilmaa kevyempi tai lähes yhtä kevyt, muuten se putoaa lattialle.

Lasiammattilaisen lausunto: ”Mitään ilmassa leijailevia lasihiukkasia ei synny, kun ikkunalasia hajotetaan astalolla. Lasi rikkoutuu kyllä erikokoisiksi palasiksi, mutta pienetkään palaset eivät kulkeudu ilmassa. Nimenomaan pienimmät sirut putoavat isompia paloja lähemmäs pienen massansa takia. Lasipölyä ei tilanteessa synny lainkaan.”

Tämä on täysin arvoton todiste, eikä se mitenkään todista paidan vaihtamista. Pieniä lasin siruja voisi olla paidassa vain, mikäli vastaaja olisi rikkonut ikkunan itse.

***

6. Vastaaja ei ole voinut käydä koskettamassa uhria väittämällään tavalla pesuhuoneen kautta

Jos asia olisi näin kuin esitetään, se kertoisi ainoastaan siitä, että vastaaja valehtelee tämän asian. On kuitenkin luotettavasti todistettu ja oikeudessakin toteen näytetty, että koskettaminen on ollut mahdollista huolimatta poliisin virheellisistä rekonstruktioista. Asia on todettu jo Vaasan hovioikeudessa kertaalleen. Asialla ei ole muuta todistusarvoa kuin se, että vastaajan ei ole voitu osoittaa valehdelleen tätä tapahtumaa. Murhasyytteeseen ei tällä ole muuta merkitystä, kuin vastaajan kertoman luotettavuuden arviointi.

Tällä ei ole todistusarvoa arvioitaessa vastaajan syyllisyyttä.

***

7. Ruskeiden kuitujen puuttuminen vastaajan yllä olleesta T-paidasta

Ruskeiden kuitujen puuttuminen T-paidasta tukee sitä, ettei vastaaja ole tekijä. Samoin se tukee vastaajan kertomusta siitä, että ei ole ollut samassa tilassa murhan tapahtuessa. Vastaaja on kertonut poistuneensa sängystä ennen kuin siihen on joutunut tekijästä lähtöisin olevia ruskeita kuituja, eikä vastaaja ole palannut takkahuoneeseen enää poistumisensa jälkeen. Paidan vaihtaminen veriteon jälkeen on pelkkää kuvittelua, sille ei ole olemassa mitään konkreettisia todisteita. Ruskeiden kuitujen löytymistä paidasta voitaisiin käyttää syytettä tukevana.

Tämä viittaa siihen, että tekijä on joku ulkopuolinen.

***

8. Vastaajan T-paidassa ollut uhrin veri

Hyvin pienet määrät uhrin verta vastaajan T-paidan hihoissa ovat voineet tulla monella eri tavalla, niistä ei mitenkään voida päätellä sitä, kuka veriteon on suorittanut. Verijäljet eivät löytyneet paidasta ensimmäisellä tutkimuskierroksella vaan vasta kolme vuotta myöhemmin. Vaikka tulos olisi luotettava, on uhrin verta voinut tarttua hihoihin ilman, että vastaaja on syyllinen. Tämä on mahdollista esim. tilanteessa, jossa vastaaja meni tappelun väliin, ambulanssihenkilökunnan kosketuksesta, kun vastaaja on koskettanut uhria oven raosta tai vastaajan uhrin koskettamisesta vereentyneistä käsistä (tai miksei vaikka KRP:n labrassa).

Tällä ei ole todistusarvoa arvioitaessa vastaajan syyllisyyttä.

***

9. Poliisin ensipartion paikalle tulleessa vastaajan kädet olivat olleet puhtaat vaikka puhelimen kuuloke oli ollut verinen

Vastaajan kädet ovat voineet olla veriset jo pelkästään siksi, että hänellä itsellään on ollut verta vuotava haava rinnassaan. Puhelimen kuuloke voi olla verinen huolimatta siitä, onko murhaaja taloon tunkeutunut ulkopuolinen tai vastaaja. Vastaajan kädet ovat puhtaat, koska hän on ne pessyt. Käsien pesemisestä ja puhelimen kuulokkeen verisyydestä ei voida tehdä johtopäätöksiä suuntaan eikä toiseen. Tällä ei ole todisteena mitään arvoa.

Se, että vastaajan kädet olivat olleet puhtaat, tukee ainoastaan sitä, että hän on kertonut totuudenmukaisesti käsien pesusta. Puhelimen verisyys taas ei sovi väitettyyn lavastusteoriaan vaan viittaa vastaajan kertomaan tapahtumainkulkuun.

***

10. Jälkien puuttuminen tontin sivu- ja takarajoilta

Tekijän poistumisreitti ei ole tiedossa, joten jos koira ei saanut jälkiä tontin sivu- ja takarajalta, se ei tarkoita, ettei tekijä olisi voinut poistua tontilta sitä reittiä, jota ei ole koiran kanssa tutkittu. Joka tapauksessa koira sai jäljen naapuritontin rajalta eli joku on kulkenut hyvin lähellä tapahtumapaikkaa yöllä ja tämä joku ei ole ilmoittanut itsestään poliisille.

Jälkien puuttumista tontin sivu- ja takarajalta ei voida pitää todisteena vastaajan syyllisyydestä. Jäljet naapuritontin rajalla taas tukevat väitettä ulkopuolisesta tekijästä.

***

14 thoughts on “Täydellinen murha ja täydellinen oikeusmurha

 1. ”Tyttö ei ole kertonut murhayöstä mitään sellaista, joka tukisi syyttäjän syytettä tai viittaisi vastaajan syyllisyyteen. Jos tytön havainnoille annetaan jokin todistusarvo, niin se ehdottomasti viittaa ulkopuoliseen tekijään.” Niina Berg on oikeassa – tässäkin.

  Mutta sen paremmin Juntikka kuin Santamaakaan ei ole antanut minkäänlaista todistusarvoa tytönlukuisille kuulemisille (joita Käräjäoikeuden päätöksissäkin luetellaan). Tämän yli on jälleen kävelty.

  Kuitenkin tyttö oli (syytetyn lisäksi) viimeinen, joka näki uhrin hengissä ja hyvässä kunnossa – ja tämän on täytynyt tapahtua korkeintaan muutama minuutti ennen surmateon alkamista ja vähimmillään vain ”hetki” tai ”ihan vähän aikaa” aikaisemmin. Isä oli tuolloin sängynpäädyssä jalkeilla. Tyttö näki myös syytetyn – tämä oli vuoteella peiton alla. Tyttö ei ollut kuullut riitaa, hän oli herännyt siihen ”että joku paukutti ikkunaa” – tämän täytyi olla ulkopuolinen, uhrin ja syytetyn asemista päätellen.

  Veriteko on alkanut vasta tämän jälkeen, ja olennaisilta osin se on jo ohi, kun tytär menee takkkahuoneen ovelle toisen kerran. Tyttö näkee huoneesta tullessaan ensin äitinsä, joka puolestaan näkee tytön aulassa, Äiti aloittaa hätäpuhelun, tyttö on vierellä kauhuissaan (tämän kuiskaus kuullaan hätäpuhelun ajassa 1:03). Sen jälkeen tyttö menee takkahuoneen suuntaan,
  näkee isänsä ”lattialla”, minkä jälkeen äiti huutaa tämän puhelimeen hätäpuheluajassa 1:36.

  Tytön havainnot todistavat, että äiti ei ole veritekoa ehtinyt tekemään puhumattakaan siitä että tämä olisi ehtinyt lavastamaan sen ulkopuolisen tekemäksi. Tytön havainto ulkopuolisen poistumisesta on tässä valossa luotettava – talossahan on täytynyt olla ulkopuolinen tekijä,
  muuten tyttö olisi nähnyt äidin verisenä surmateon jäljiltä,

  Tyttö on oma-aloitteisesti vakuuttanut, että jos hän olisi nähnyt äidin surmatyössä (minkä piiriin lavastustoimetkin voidaan lukea) hän olisi siitä kertonut. On epäuskottavaa panna kaikissa kuuulemisissa toistunut kertomus ulkopuolisen poistumisesta ”massiivisen johdattelun” piikkiin, niinkuin Santamaa tekee. Vielä epäuskottavampaa on katsoa äidin tekemään surmatekoon liittyvien havaintojen puuttumisen johtuvan ”traumaattisesta kieltämisestä”.

  Tytön kertomus on johdonmukainen ja luotettava kaikilta osin. Juntikan ja Santamaan johtopäätökset sen sijaan ovat spekulatiivisia (huppumiehen poistumishavainto tulosta johdattelusta), epäjohdonmukaisia (uhri kuollut väkivaltaisesti ilman jälkiä oletetussa tekijässä) sekä ristiriidassa aikataulun kanssa (surmateko lavastuksineen ei ole mahdollinen tytön pian toisiaan seuranneiden käyntien välillä).

  Todistusarvoa tytön havainnoille on annettu – aika siis vetää niistä lopultakin oikeat johtopäätökset…

 2. Laamanni Juntikka uskoo ja väittää vaimon tehneen murhan linkin mukaisesti
  http://raitanenh.puheenvuoro.uusisuomi.fi/157084-porin-tuomarit-paljastivat-ulvilan-oikeusmurhan-salaisuudet-elinkautistuomiossa

  paitsi todistaja ryk Mika Taurun fantasioiden mukaisesti vaihtaneen surmavaatteensa T-paitaan vasta puhelun aikaisen lopullisen astaloinnin jälkeen, mikä olisi täysin mahdotonta:
  – tytär olisi moneen kertaan nähnyt veriset surmavaatteet
  – uhrin verta ja (tutkimattomia) surmakuituja olisi pitkin taloa ja Auerissakin
  – puhelujen jälkeinen aika ei riitä vaihtamisiin, pesuihin ja kätkemisiin.

  Mielivaltaparatiisi Suomessa tuomioilta ei ole koskaan vaadittu mitään logiikkaa tai järkeä.

  • Ja ihmettelen vaan, miten Auerin kädet voisivat vielä puhelun jälkeen olla Jukan veressä, kun kuulemma paitaa päälle laittaessa jollain kummallisella otteella tulivat ne Jukan veripisarat hihojen taustoille=) Kun ei sitä Jukan verta nyt tullut kumminkaan minnekään muualle, esim puhelimeen.
   Ja sitäkin voi ihmetellä, että mikäli paita vaihdettiin puhelun jälkeen ja sitten pistettiin vasta, niin mistäs se Auerin veri tuli puhelimen luuriin, pisaroiksi puhelimen viereen lattialle, ja mistä verinen kädenjälki ulko-oveen? Auerhan pesi kätensä ennenkuin poliisit tulivat.
   Mistähän se paitakin muuten otettiin, kun siinä oli lakanoiden kuituja ja nuorimmaisen DNA:ta… Auer vissiin haki sen sängystä. Eiku hetkinen, sittenhän siinä olisi ollut sitä mystistä LASIPÖLYÄ=) Kaikesta päättäen hän oli siis jemmannut paidan jo valmiiksi, spontaanisti, jonnekin keittiöön.

   Ei näillä tuomareillakaan oikein leikkaa. En oikein ymmärrä, miksi tämä on joillekin niin vaativaa…

  • Ja vielä: Auerhan luuli arvon tuomareiden mukaan, että Lahti oli jo kuollut, kun hän meni puhelimeen!!=D Eihän hän tiennyt mitään astalointeja olevan tulossakaan, eikä siis voinut niihin mitenkään varautua. Totta ihmeessä hän olisi puhelimeen mennessään jo riisunut ja hukannut ne murhavaatteet hemmetin kuuseen=D Ei kyllä järki päätä pakota näissä perusteluissa…
   Muija odottelee poliisia puhelimessa 4 minuuttia veriset vaatteet päällä, ja pari minuuttia tyhjällä linjalla, ilman mitään kiireitä=D Luulis siinä sykkeen nousevan, ilman ylimääräisiä astalointejakin… Jos ei tämä olisi näin vakava asia, niin naurattas enemmänkin…täysi farssi ollut jo vuosia. Harmi vaan, että tässä on ihan oikeita ihmisiä osallisina ja tämä tapahtuu 2010-luvun Suomessa.

 3. Olen niin yliampuvan perusteellinen, että jos olisin ryhtynyt tutkimaan tapahtumien yksityiskohtia, siinä olisi mennyt viikkoja, ja olisin tarvinnut täyden materiaalin. Siksi en ole edes yrittänyt, ja minun asiantuntemukseni liittyy vain todistajalausuntojen oikeuspsykologiseen arviointiin.

  Minulla ei ole mitään syytä epäillä Niinan analyysiä, koska hän tuntee materiaalin perusteellisesti, ja on analyyseissään looginen. Kiitos taas kerran Niina!

  Anu Suomela

 4. Mielestäni tässä oikusmurhassa on tullut esiin kovin kummallinen todistelu,ettei ketään ulkopuolista ole ollut paikalla..Kun syyttäjän pitäisi todistella että juuri Anneli on tehnyt murhan.Kaikki viittaa siihen ettei Anneli ole murhannut ketään,syyttäjän käänteistä logiikkaa käyttäen,murhaajan pitää olla ulkopuolinen .Samalla logiikalla pitäisi syyttää kaikkia kuolleen löytäneitä. Kaikkien perseilyjen äitinä pidän kyllä Paateroa.Kuinka antoi lehdille tiedotuksen,,ilman ensimmäistäkään oikeudenkäyntiä.Ja jos tarjoili kakkukahveja jonkun älynväläyksen johdosta,niin oikeustajuni ei riitä ymmärtämään miksi ei ole syytteessä kunnianloukkauksesta. Ymmärrän tämän kaamean sekametelisopan syntyä,kun on ihmisistä kyse,on inhimillistä erehtyä.Mutta nyt kun soppa on jo palanut pohjaan ja syyttömys on todistettu,vielä tuomarit heittää mausteita sekaan ettei maistuisi pahalta. Sitä ei voi käsittää. Mielestäni selkeät virheet tuomiossa pitäisi voida aikaansaada sen että se mitätöidään. Annelilla ei ole edes motiivia,mutta motiivi oli jollain suuri,ja se motiivi pitäisi ensin löytää.

 5. Aivan loistavia argumentteja on tullut nyt niin sivun ylläpitäjältä kuin kommentoijiltakin. Minusta olisikin hyvin tärkeää saada hovioikeudelle esitettyä jotenkin tämä Anneli Auerin hypoteettinen teon kuvaus, ja osoittaa nämä lukuisat mahdottomuudet, mitkä tähän hypoteesiin liittyvät. Tuomareiden näkemys on ratkaiseva. Syyttäjä on esittänyt hajanaisia, syyllisyyshypoteesiin liittyviä argumentteja. Mannerin mukaan tällaiseen kameleonttimaiseen teonkuvaukseen on vaikea puolustautua. Siksi tarvitaan hypoteettinen, Anneli Auerin syylisyyttä vastaava teonkuvaus, jonka mielettömyys voidaan todistaa oikeudessa. Oikeudenkäyntitekniikassa(kaan) en ole varsinainen asiantuntija, mutta tällainen ajatus minulla on. Onko järkevä?
  PS. Vielä täytyy minunkin taivastella Juntikan ja Santamaan kaikkien aikojen banaaleinta tuomarointia: syyttäjä ei pystynyt esittämään syyllistävää teonkuvausta, mutta tuomarit loivat tämän itse! Tämä jää historiaan. Tässä täytyy oikeustietelijöiden miettiä tuomariksi valikoitumisprosessia, ja monta muutakin asiaa. Monta…

 6. Lisää itsestään sevyyksiä: Syyttäjät jankkaavat jatkuvasti Anneli Auerin paidan hihoissa olevista
  veritahroista väittäen, ettei ole ollut mahdollista saada niitä hänen kertomallaan tavalla (pesuhuoneen oven kautta), vaikka se on oikeasti mahdollista, ja muitakin tapoja on mahdollista olla, kuten aiemmin tässä on esitetty. Samalla syyttäjät väittävät Anneli Auerin vaihtaneen paidan surmatyön jälkeen. Eli; syyttäjät väittävät samanaikaisesti noiden veritahrojen liittyvän murhaan ja paidan olleen siten päällä surmaamisen aikana, sekä Anneli Auerilla olleen eri paidan (hyvin verisen) surmaamisen aikana. Mikäli olen ymmärtänyt oikein, syyttäjllä on tässäkin looginen ristiriita; mahdoton tilanne. Kaksi toisensa poissulkevaa asiaintilaa olisi ollut samaan aikaan olemassa.

 7. Anu Suomela kertoi, että hänen asiantuntemuksensa on liittynyt vain todistajalausuntojen oikeuspsykologiseen arviointiin. Olisi mielenkiintoista kuulla hieman lisää, minkälaisia vaikutuksia ko. arvioinnilla on ollut lopputulokseen.

 8. @ Nimetön 19.1.
  Tarkennan hieman. Voi olla, että olen laitellut sanani epätäsmällisesti, jos niistä on muodostunut tuollainen kuva. Todistukseni siis koski syytteitä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Todistajalausuntoni keskittyi yleisiin oikeuspsykologisiin tutkimusperiaatteisiin ja lasten kertomusten syntymiseen, siis sekin yleisellä tasolla. Vastasin asianajajan yleisiin ja sitten yksilöiviin kysymyksiin.

  Vaikea sanoa oliko todistelullani merkitystä, ja jos niin millaista. Ongelma tässä näyttää olevan se, että oikeusoppineet puhuvat ’kokemussäännöistä’, kun meikäläiset käyttäytymistieteilijät puhuvat ’käyttäytymistieteellisen tutkimuksen tuloksista’. Eli näiden kahden alueen termistöt eivät oikein kohtaa.

  Tuomioistuimilla näyttää olevan ongelmia käsittää oikeuspsykologista tutkimustietoa, koska se on aika uusi tutkimusalue. Alkanut toki jo 1900-luvun alussa Binén tutkimuksista. Oikeustieteellä on toki paljon pidemmät perinteet Hammurabin laista lähtien Roomalaiseen oikeuteen ja siitä eteenpäin moderniin länsimaiseen, demokraattiseen oikeusvaltioon.

  Tämän paremmin en osaa vastata, kun en ymmärtänyt ’villakoiran’ eli kysymyksen ydintä.

  Anu Suomela

 9. Kommentoin vaihteeksi tätä Jukka S. Lahden surmatapausta tähän. Otetaan ensimmäiseksi
  vanhimman lapsen ilmeisesti muistama havainto Jukka S. Lahdesta seisomassa sängyn
  päädyssä vielä vahingoittumatta, mikäli olen oikein ymmärtänyt. Hänen on täytynyt herätä
  siinä ulkoa kuultuihin ääniin, kenties jo ikkunan särkemiseen. Tässä on tärkeätä huomata se,
  että mikäli perheriita olisi ollut käynnissä, hän olisi kuullut riitelyn ääniä, ja varmasti muistanut
  sen. Näin ei tapahtunut. Yksikään lapsi ei herännyt riitelyn ääniin. Riitelyä ei ollut, on ainoa
  järkevä johtopäätös näilläkin perusteilla.

  Surmatapa, hyökkäys asuntoon, jossa asuu useitakin henkilöitä, on käsitettävissä johtolangaksi.
  Jukka S. Lahden surma ei todennäköisesti ollut kosto jostain jo tapahtuneesta, vaan sillä
  estettiin tapahtumasta jotain. Tekijällä oli kiire estää Jukka S. Lahtea tekemästä jotain, joka
  olisi hänelle vahingollista. Siksi hän ryhtyi näin riskialttiiseen toimeen. Hänellä ei siis ole ollut
  tilaisuutta päästä Jukka S. Lahteen käsiksi huomaamattomammassa ja vaivattomammassa
  tilanteessa.

  Vielä mainittakoon se, että Jukka S. Lahdella oli huomattavia torjuntavammoja. Hän oli käsi-
  voimiltaan vahva mies. Mikäli hän olisi tapellut vaimonsa kanssa, joka oli yöpaidassa, Jukka
  S. Lahden kynsien alla olisi ollut Anneli Auerin ihoa ja Anneli Auerissa olisi ollut tappelun jälkiä.
  Molemmat puuttuivat riidattomasti. Ulkopuolinen hyökkääjä on ollut ulkovaatteissa, ja hän oli
  valmistautunut siihen, ettei hänestä jäisi jälkiä rikospaikalle (paitsi kengänjäljet), siksi hänestä
  ei jäänyt DNA:ta Jukka S. Lahden kynsien alle.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.