Tarkoitus pyhittää keinot?

TARKOITUS PYHITTÄÄ KEINOT?

Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista kaikessa toiminnassaan. AVIn oikeusturvayksikössä hoidetaan AVIlle useissa laeissa säädettyjä erityistehtäviä, jotka koskevat oikeusturvan toteutumista.

Tein vuosi sitten Annun valtakirjalla eräästä rikosasiassa asiantuntijana toimineesta lääkäristä ja hänen toiminnastaan kantelun Valviraan ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Toimivaltaiseksi asiassa ilmoitettiin aluehallintovirasto. Kantelun seurauksena lääkäri voi vakavimmillaan saada ’huomautuksen’. Mistään dramaattisesta tai vakavasta toimenpiteestä lääkäriä vastaan kantelussa ei siis ole kysymys. Kantelun perusteet ja kanteluun johtaneet syyt sitä vastoin ovat varsin vakavat ja osin dramaattisetkin ja antaisivat aihetta vakavammalle puuttumiselle.

Kantelulla halutaan saattaa valvontaviranomaisen tietoon, miten lääkäri on käytännössä menetellyt sekä kysyä ja kyseenalaistaa, onko tällainen menettely lain mukaista ja muutoin asiallista asiantuntijana toimivalle lääkärille.

Lasten somaattiset tutkimukset tehneen lääkärin lausunnot ovat vaikuttaneet ohjaavasti lasten kertomusten luotettavuutta arvioineisiin psykologeihin heidän työssään ja tämän psykologit ovat myös kertoneet. Entä mikä merkitys on ollut sillä, että kyseisen lääkärin lausunnot ovat olleet vahvasti asenteellisia, osin virheellisiä ja harhaanjohtavia? Jälkeenpäin lääkäri on kehotuksesta korjannut joitakin lausunnoissa olleita virheitä kesken oikeudenkäynnin. Lisäksi käräjäoikeus on tuomiossaan todennut lääkärin asenteellisuuden. Suurin vahinko oli tuossa vaiheessa jo tapahtunut ja luotettavuusarviot annettu.

Lääkäri on myös väittänyt, että lapsilla olisi ollut viiltelyjälkiä muistuttavia arpia ihossaan, joista suurin osa ei ole paljain silmin nähtävissä. Lääkäri väittää nähneensä näitä jälkiä UV-valolla. Odotan mielenkiinnolla näkeekö kanteluun lausuntonsa antava asiantuntijalääkäri UV-valossa otetuissa valokuvissa viiltelyjälkiä tai ylipäätään yhtään mitään jälkiä lasten ihossa.

Kanteluviranomaisen ratkaisussa otetaan kantaa siihen, onko kantelun kohteena olevassa toiminnassa noudatettu lakia ja hyvän hallinnon vaatimuksia tai muutoin menetelty asianmukaisesti. Kyse on ohjauksesta. Mikäli asiassa ilmenee moitittavaa, kanteluviranomainen voi:

 • antaa huomautuksen vastaisen varalle
 • kiinnittää huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn
 • saattaa tietoon käsityksensä lain oikeasta tulkinnasta tai hyvän hallintotavan mukaisesta menettelystä

Kantelujen käsittelyaika on suhteellisen pitkä, keskimäärin 6-12 kuukautta, joten mitään välittömiä muutoksia valitsevaan toimintaa ei kanteluilla saada aikaan. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Jorma Pitkämäen mukaan kantelut pyritään käsittelemään vuoden sisällä niiden saapumisesta (Yle 26.8.2013).

Olisi miellyttävämpää olla siinä luulossa, että valvontaviranomaisen pitkät käsittelyajat johtuisivat siitä, että kanteluihin suhtaudutaan vakavasti, asioita selvitetään perinpohjaisesti ja aikaa kuluu pääasiassa kantelun arviointivaiheeseen. Tosiasiassa kantelu voi odottaa käsittelyvuoroaan ilman mitään toimenpiteitä jopa vuoden, niin kuin tässä tapauksessa.

Elokuussa 2013, kun kyselin kantelun käsittelytilannetta, jäin siihen käsitykseen, että asiantuntijalääkäriä etsitään antamaan lausuntonsa asiassa. Onko viivytyksen ongelma siis asiantuntijalääkärin löytämisessä? Ja jos, niin miksi se on ongelma? Vuodessa kantelu ei ole edennyt siis vielä edes arviointivaiheeseen.

Kantelun käsittelyvaiheet ovat tähän mennessä olleet seuraavat:

30. tammikuuta 2013 Aihe: VS: Hallintokantelu

”Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo on vastaanottanut kantelunne.” Ilmoitettiin asian käsittelynumero ja esittelijä.

Elokuu 2013 Puhelu asiaa hoitavalle lakimiehelle

”Kantelu ei ole edistynyt. Seuraavaksi pitäisi löytää asiantuntijalääkäri antamaan asiassa lausuntonsa. Asiaa pitää selvittää Valviran kanssa.”

Tammikuu 2014 Vuosi kantelun jättämisestä

Onko kanteluasia edistynyt?

Avi: ”Kanteluasia ei ole edistynyt.”

***

Kyseinen lääkäri on ollut mukana tekemässä poliisiammattikorkeakoulun tutkimusta: Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Somaattisen tutkimuksen kehitys ja merkitys vuosina 1998–2009 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Vuosina 2010–2012 tehtävässä tutkimuksessa selvitetään lapsen seksuaalisen hyväksikäytön somaattisten tutkimusten sisältöä sekä niiden merkitystä rikostutkinnassa sekä mahdollisessa tuomiossa.

Tutkimuksen taustalla on aiempi tutkimus, jossa havaittiin suuren osan lasten hyväksikäyttötapauksista jäävän rikosprosessissa kesken riittämättömän näytön takia. Asiantuntijalausuntojen merkitystä esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja tuomiossa tarkastellaan esitutkintamateriaalin, syyteharkinnan sekä syyttäjän haastehakemuksen ja tuomiolauselman avulla.

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää sekä somaattisten tutkimusten laatua sekä virka-apuna käytetyn asiantuntija-avun tarkoituksenmukaisuutta.

Laadun parantaminen on aina hyvä ja kaunis tavoite, sitä kannattaa varmasti jokainen. Mitä tutkimusten laadulla ja kehittämisellä sitten tarkoitetaan? Toivoisin sen tarkoittavan entistä luotettavampaa tutkimusta ja luotettavampia tutkimustuloksia. En kuitenkaan voi välttyä ajatukselta, että tavoitteena on ollut saada somaattisten tutkimusten asiantuntijalausunnoista sellaisia, että jutut eivät jäisi enää kesken ainakaan riittämättömän näytön takia, niin kuin oli monessa tapauksessa todettu käyneen.

Seksuaalirikollisten kiinni saaminen on tärkeä ja tavoiteltava tilanne sinänsä, mutta tähän ei pidä pyrkiä hinnalla millä hyvänsä. Jos lausuntoja yritetään muuttaa siihen suuntaan, että ne aina tukisivat rikosepäilyä/-syytettä, se on aika pelottava ajatus erityisesti tapauksissa, joissa rikosepäily/-syyte on perätön.

12 thoughts on “Tarkoitus pyhittää keinot?

 1. Toivotonta luettavaa. Miten on annettu Annelin lapset tutkittavaksi lääkärille, joka on omien sanojensa mukaan ollut tyttärensä murhan jälkeen edelleen jouluna 2011 pyykkisesti niin huonossa kunnossa, ettei ole kyennyt nousemaan sängystä, kuin vartiksi kerrallaan?

  ”- Ensimmäinen joulu Lauran kuoleman jälkeen meni sängyssä maaten. Olin ehkä 15 minuuttia kerrallaan pystyssä.”

  Tilanne on yhtä toivoton poliisin tekemien rikosten kannalta, kuten Mikko Niskasaaren blogista voi lukea. Systeemi on täysin läpimätä, eikä systeemin hampaisiin joutuneilla ole paljoakaan toivoa tilanteensa korjaamisen suhteen.

 2. Erikoista että tässä kantelussa kestää, mikä siinä kestää. Pelätäänkö tässä taas tulevaa, eikä uskalleta tehdä mitään asian suhteen. Jos maineensa saa kolauksen, onko enää uskottava missään muissakaan virka-apu hommissaan. Mistä löytyykään uusi asiantuntija tilalleen. Käykö taas kuin tutkinta pyynnön kanssa. Ei uskalleta tarttua ongelma kohtaan.
  Vapauttava tuomio vain voi tuoda muutoksen.

 3. Tampereen yliopistollinen keskussairaala on asiantuntemuksessaan valtakunnan surkein. Siellä ei joko osata lukea tai ei ymmärretä tieteellistä tutkimusta.

  Anu Suomela

 4. Eikö tästä pysty valittamaan jonnekin, jos kantelun käsittely venyy kohtuuttomasti?

 5. Kanteluilla on erittäin harvoin mitään merkitystä kantelijan omalle asialle, olkoon valvottavan viranomaisen menettely miten törppöä tahansa. Niistä pelkästään kertyy tuhansia liuskoja arkistoitavaa materiaalia. Ja toisaalta valvontaviranomainen saa tietoonsa kansalaisia useimmin vaivaavista epäkohdista.

  Ehkä järjestelmällä on vuosien ja vuosikymmenten kuluessa osaltaan joku vaikutus lainsäädännön kehittymiseen, Tuskin enään kovin merkittävä, kun uuden lainsäädännön tarve tulee EU:sta ja EN:sta ym. kansainvälisiltä foorumeilta.

  Niinan laittama kaavakuva kertoo karun totuuden. Jos kyseessä on juoppo tai narkkari lääkäri/ hoituri, niin sitäkin katellaan vuosia ennen kuin viedään oikeudet. TEO:n / Valviran koko historiassa taitaa olla max 5 tuollaista tapausta.

  Tunnen niistä yhden, kun asui samassa rappukäytävässä, jossa työmaani sijaitsi. Seurasin häntä 15 vuotta, enkä tavannut koskaan edes aamupäivisin selvin päin, silti hoiti tk-päivystyksiä. Työntantajansa (valtion virasto) toki potki pihalle vuosien jahkailun jälkeen, mutta oikeudet lähtivät vasta kun oli niin rapakunnossa, ettei kynä enää pysynyt kädessä, että olisi voinut kirjoittaa itselleen huumeita.

  @Jarppa: Ainoa valitustie olisi EOA, mutta se ei vähääkään nopeuta, vaan hidastaa ja vain sotkee. Sorry to say.

  Kiinnostavaa oli lukea, että Valitusviranomainen käyttää omaa asiantuntemustaan. Mitähän sillä mahdetaan tarkoittaa? Onhan siellä paljonkin nimettyjä ulkopuolisia asiantuntijoita, mutta omilla palkkalistoilla vain muutama joidenkin alojen koulutettu expertti, byrokraatteja kaikki. Mutta onhan joukossa aina joskus tosi fiksujakin ihmisiä, joiden tarkoitus on oikeasti palvella kansakuntaa.

  Anu Suomela

 6. Ylen Areenassa on parhaillaan nähtävissä 28 päivän ajan A-Studio, jonka alussa (ensimmäiset 8 minuuttia) käsitellään lääkäreistä tehtyjen valitusten pitkiä käsittelyaikoja (jopa 18kk!) aluehallintovirastoissa. Suurin osa valituksista ei johda mihinkään ja eri aluehallintovirastot tappelevat saamastaan rahoituksesta. Kuullostaa hölmöläisten toiminnalta rahoittaa virastoja, jotka eivät saa mitään aikaan.

  http://areena.yle.fi/tv/2131091/#/play

 7. Kauhean raskas blogi lukea, enkä nyt tarkoita sisältöä ; siitähän löytyy hömppää ja sosiaalipornoa enemmän kuin perussuomalainen juntti (PERSUJU) jaksaa lukea.

  Mutta tää ulkoasu hei! Mitä noi hirveet kuvat tossa vasemmalla on?

  • Mitä sosiaaliporno tarkoittaa?

   Sosiaaliporno on arkikielinen nimitys, joka viittaa köyhiä ja muita heikommissa asemissa olevia ihmisiä koskeviin skandaalihakuisiin kuvauksiin tiedotusvälineissä.

   Sosiaalipornoksi kutsutaan sitä, kun ihmiset käyttävät toisten ihmisten elämän traagisia tapahtumia viihteenä. Ihmiset ovat aina olleet kiinnostuneita toistensa onnesta ja onnettomuudesta; mutta sosiaaliporno viittaa sellaisiin joukkoviestimien kautta levitettyihin tarinoihin, jotka eivät tyypillisesti kosketa henkilökohtaisesti kuulijoitaan, mutta joissa levittäjä hyötyy tarinasta ja käyttää näin hyväkseen toisten ihmisten ahdinkoa.

   Sosiaaliporno ei varsinaisesti ole ongelmallinen ilmiö, ennen kuin uteliaat tiirailijat alkavat olla häiriöksi tarinan henkilöille. Vikaa ei ole niinkään ihmisten luontaisessa uteliaisuudessa vaan piittaamattomuudessa toisista ihmisistä ja heidän tunteistaan.

   Tätä sosiaalipornoa on tarjoiltu meille tiedotusvälineiden kautta todellisuutta muunnellen ja suoranaisiin valheisiin sortuen. Minun blogini tarkoitus on kertoa tositarinaa näistä valheista. Toivon, että useampi lukija olisi aidosti kiinnostunut tarinan henkilöiden elämäntilanteesta ja pystyisi myötäelämään enemmän kuin viihtymään.

 8. vuorenninnu kirjoitti:

  ”Mitä tutkimusten laadulla ja kehittämisellä sitten tarkoitetaan? Toivoisin sen tarkoittavan entistä luotettavampaa tutkimusta ja luotettavampia tutkimustuloksia. En kuitenkaan voi välttyä ajatukselta, että tavoitteena on ollut saada somaattisten tutkimusten asiantuntijalausunnoista sellaisia, että jutut eivät jäisi enää kesken ainakaan riittämättömän näytön takia, niin kuin oli monessa tapauksessa todettu käyneen.

  Seksuaalirikollisten kiinni saaminen on tärkeä ja tavoiteltava tilanne sinänsä, mutta tähän ei pidä pyrkiä hinnalla millä hyvänsä. Jos lausuntoja yritetään muuttaa siihen suuntaan, että ne aina tukisivat rikosepäilyä/-syytettä, se on aika pelottava ajatus erityisesti tapauksissa, joissa rikosepäily/-syyte on perätön.”

  Vuorenninnun pelossa on vinha perä. Esimerkin tarjoaa USA:sta FBI, missä juuri julkaistun selvityksen mukaan tutkimuksia on painotettu ja liioiteltu siten, että syyttäjä hyötyi 95 prosentissa tutkituista 268 oikeustapauksesta.

  Kanteluun ei liene päätöstä saatu vieläkään, 2 vuoden 3 kuukauden kuluttua kantelun tekemisestä. Nyt viimeistään olisi jo kantelun paikka ko. viraston toimimattomuudesta.

  HS Ulkomaat 19.4.2015

  ”Yhdysvaltojen oikeusministeriön ja liittovaltion poliisin FBI:n mukaan lähes jokainen liittovaltion poliisin tarkastaja rikosteknisestä erikoisyksiköstä oli antanut virheellisiä tietoja oikeudelle esitellessään todistusaineistoja. Asiasta kertoneen Washington Post -lehden mukaan väärinkäytökset tapahtuivat reilun 20 vuoden aikana ennen vuotta 2000.

  Hiuksia vertailevan laboratorion 28 tutkijasta 26 liioitteli näytteiden vastaavuutta. Tämä johti siihen, että syyttäjä hyötyi 95 prosentissa tutkituista 268 oikeustapauksesta.

  Oikeudenkäynneistä 32 johti kuolemantuomioon. Tuomituista 14 teloitettu tai kuollut vankeudessa.

  FBI:n virheet eivät yksin tarkoita sitä, etteikö tuomittuja vastaan olisi ollut muitakin todisteita. Vastaajat ja syyttäjät harkitsevat nyt, onko tapauksia aihetta käsitellä uudelleen. Aiemmin neljä vastaajaa on jo vapautettu syytteistä.

  Virheiden myöntäminen on Washington Postin mukaan yksi laajimmista rikosteknisen tutkimuksen skandaaleista Yhdysvalloissa. Nyt kyse on siitä, kuinka viranomaiset ja tuomioistuimet reagoivat löydöksiin, lehti kirjoitti.

  Tiedotteessa oikeusministeriö ja FBI kertoivat tutkivansa nyt tarkkaan kaikki tapaukset ja varmistavansa sen, että oikeus toteutuu ja että kaikki vastaajat saavat tietää asiasta.

  Syyttömyys-projektin perustajajäsen Peter Neufeld antoi kiitosta selvityksille, mutta arvosteli käytäntöjä.

  ”FBI:n kolme vuosikymmentä jatkunut hiusten mikroskooppinen analysointi ihmisten syyllistämiseksi on täydellinen katastrofi”, Neufeld sanoi.

  Senaattori Rickhard Blumenthal oli myös pöyristynyt FBI:n töppäilyistä.

  ”Nämä tiedot ovat tyrmistyttäviä ja hyytäviä oikeusjärjestelmälle sekä niille, jotka ovat mahdollisesti tuomittu syyttöminä tai teloitettu. Syyttäjät ovat luottaneet väärennettyihin ja valheellisiin todisteisiin huolimatta siitä, että heidän tavoitteena on ollut uskollisesti noudattaa lakia”, Blumenthal sanoi.”

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.