Koston syöksykierre

Ulvilan murhaa luonnehdittiin alun perin henkilökohtaiseksi kostoksi. Vieläkin  – melkein kahdeksan vuotta murhan jälkeen – on epäselvää kuka kosti ja mistä syystä.

Kuitenkin parhaillaan vankilassa istuu murhasta tuomittu syytön nainen, joka syyttäjän esittämän mukaan murhasi miehensä riidan päätteeksi, ja lisäksi lavasti murhan ikään kuin ulkopuolisen tekemäksi.

Ensi viikolla Vaasassa aloitetaan rikoshistoriamme erikoisimman oikeusprosessin viimeinen näytös. Nähtäväksi jää millaisen kohtalon Vaasan hovioikeus kirjoittaa Anneli Auerille, ja onko se kirjoitettu tuhkalla ja verellä, ja jos, niin kenen. Jos Jukka Lahti murhattiin kostoksi, niin tuomitaanko syytön nainen samoin perustein, kostoksi ja jos, niin mistä syystä. Loppuuko kostokierre siihen, että syytön ihminen tuomitaan, onko kosto jonkun mielestä suloinen vai niin kuin elämässä yleensä pelkästään raaka ja julma?

Lehdistön tehtävä on paljastaa epäkohtia ja kertoa niistä kansalaisille

Minun silmiini asia näyttäytyy täysin päinvastaisena. Epäkohtia, joita Ulvilan murhan tutkintaan liittyen on lukuisia, on pelkästään siloiteltu, peitelty, vähätelty tai niistä on vaiettu lehdistössä kokonaan. Viranomaisten toiminnan ala-arvoisuutta, mielivaltaisuutta, moraalittomuutta ja laittomuutta on piiloteltu tarkoitushakuisesti. Vaihtoehtoisesti kansalaisille on tarjoiltu sirkushuveina yksityiskohtaisia valheita, likaisen mielikuvituksen tuotteita ja saatanallisia kauhutarinoita.

Niin sanottuna asiallisena ja luotettavana pidettyä mediaa aihe ei ole kiinnostanut pinnallisia pikauutisia enempää ja muutoinkin vain sensaation kautta. Journalismi aiheesta on ollut pelkkää lööppiä ja twiittiä ilman todellista sisältöä ja asioihin perehtymistä. Osaksi syyllisiä tähän olemme myös me kansalaiset itse. Meistä taviksista on tullut joka alan asiantuntijoita ja pikamielipideautomaatteja. Kovin helposti meillä on näkemys lähes joka asiasta, tosin usein aika pinnallinen sellainen. Asioista ei jakseta ottaa selvää, vaan pelkän otsikon lukemalla tai kuvan katsomalla tiedämme asiasta kuin asiasta tarpeeksi ja voimme heittää kommenttimme nettiin. Meillä on suuri tarve vihata ja kostaa.

Kriminaalipornoon suuntautunut Alibi on yllättäen kunnostautunut muutaman kerran ja jakanut tietoa edes muutamista epäkohdista koskien Ulvilan murhaprosessia. Uusimmassa Alibissa oikeustoimittaja Mikko Niskasaari kirjoittaa kolmesta kummallisesti tutkimatta jätetystä linjasta Ulvilan murhaan liittyen.

Täysin naurettavaa ja yhdentekevää

Naapuri ”ilmiantaa” poliisille porilaisen näyttelijän heti murhaa seuraavana aamuna. Naapurin kertoman mukaan kyseessä olisi ollut näyttelijän kosto naapurin hänelle lähettämästään kovasanaisesta palautteesta koskien näytelmää.

Vasta vuonna 2007 rikosylikonstaapeli Tapio Santaojan vaatimuksesta näyttelijää tutkitaan tarkemmin ja hänet vangitaan. Näyttelijän vapauttaa silloinen tutkinnanjohtaja Juha Joutsenlahti, jonka mielipide myöhemmin syylliseksi valitusta Anneli Auerista poikkeaa poliisissa valitusta linjasta. Tästä syystä sittemmin entinen tutkinnanjohtaja halutaan tuomita rikoksesta, jota poliisipiireissä ei muuten katsottaisi kovin pahalla ja josta ei muutoin olisi tutkintapyyntöä edes tehty. Eikä tutkintapyyntöä tehty tässäkään tapauksessa ennen kuin mielipide-erosta tuli ratkaiseva, eli vasta kun entisestä tutkinnanjohtajasta tuli puolustuksen todistaja. Mielipiteellä on hintansa, samoin kuin huonolla naismaulla. Poliisin, naisen ja etenkin naispoliisin kosto on kauhea.

Ilmiannetun miesnäyttelijän asianajajan mukaan näyttelijän vangitsemisperusteet olivat täysin naurettavat! (IS 18.7.2007) Asianajajan kommentti oli varmasti paikallaan. Vangitsemisperusteita oli lueteltu useita, kuten näyttelijän ja naapurin ikävänsävyiset sähköpostit, näyttelijän hyvän ystävänsä kanssa käymät puhelinkeskustelut myöhään murhailtana, taloista erehtymisen mahdollisuus kartassa olevan harhaanjohtavan numeroinnin takia, näyttelijän omituinen selitys hänen autonsa mahdollisista liikkeistä murhayönä jne., mutta mikään perusteista ei varsinaisesti ollut kovinkaan raskauttava. Paine löytää murhaaja oli kuitenkin kova ja vangitsemisen perusteet menivät läpi oikeudessa.

Täysin naurettavat, absurdit ja olemattomat olivat myös Anneli Auerin vangitsemisperusteet, mutta sehän ei ketään haitannut ja tässä ollaan! Aivan yhtä hyvin vankilassa voisi istua tällä hetkellä tuo porilainen miesnäyttelijä. Ellei sitten syylliseksi valitun syyttömän ole jostain pakottavasta syystä oltava juuri Anneli Auer.

Kummankaan (näyttelijän eikä Annun) dna ei täsmännyt murhapaikalta talteen otetun klapin dna:han. No eipä tietenkään, kumpikaan kun ei ollut töissä KRP:n laboratoriossa. Murhaveitsestä taltioitu hajutunniste ei täsmännyt kumpaankaan ja taitavat molemmat olla hiukan liian lyhyitäkin ikkunasta loikkaamiseen.

Silti toinen heistä joutuu kohta neljännen kerran oikeuden eteen murhasta, jota ei ole tehnyt, istuttuaan jo viisi vuotta syyttömänä vankilassa. Syyttäjät eivät ole vieläkään huomanneet, ettei mitään välitöntä näyttöä syyllisyydestä ole, vaan päin vastoin Anneli Auer voidaan helposti ja aukottomasti todistaa syyttömäksi.

Näyttelijä kertoo lehdissä miten paljon on kärsinyt kokemastaan vääryydestä, mitä en vähääkään epäile. Hän on saanut kohtuullisen rahallisen korvauksen, mutta raha ei koskaan korvaa koettua kärsimystä. Ikävät kokemukset eivät jalosta ihmistä paremmaksi, toisin kuin yleisesti luullaan tai halutaan uskoa. Ikävä kokemus ei ole tehnyt myöskään tästä näyttelijästä myötätuntoista muita syyttömänä kärsiviä kohtaan. Näyttelijä toteaakin, ettei häntä kiinnosta Anneli Auerin kohtalo, se on hänelle yhdentekevä.

Annun ystävänä tekisi mieleni todeta näyttelijälle, ikään kuin kostoksi, ettei minuakaan liikuta hänen kohtalonsa tai se, että hän joutui olemaan viikon vangittuna murhasta epäiltynä. Mutta niin kuin kaikkien muidenkin kohdalla, niin myös tämän näyttelijän kohdalla, toivon ettei yksikään syytön joutuisi kärsimään tekemättömistä rikoksista ja poliisin mielivaltaisesta kohtelusta.

Lopullisesti loppuun käsitelty

Fysioterapeutti ”ilmiantaa” entisen asiakkaansa, joka on tunnustanut hänelle murhan. Lehdistö kirjoittaa, että fysioterapeutti on valehtelija, vaikka ei ole selvää kuka valehtelee – fysioterapeutti, entinen asiakas, poliisi vai kenties syyttäjät? Näin lehdet kuitenkin kirjoittavat, koska tietolähteenä on viranomainen.

Syyttäjät Kalle Kulmala ja Paula Pajula tekevät syyttämättäjättämispäätöksen miehen osalta ja tekaisevat kiireellä fysioterapeutista tutkintäpyynnön vain salatakseen esitutkinnan ja mustamaalatakseen naisen. Salatusta esitutkinnasta olisi ikävästi selvinnyt, että mies on kieltänyt koskaan olleensa kyseisen fysioterapeutin vastaanotolla.

HS kirjoittaa: Porilaista miestä ei enää epäillä Jukka S. Lahden surmaamisesta. Mies sai puhtaat paperit syyttäjien harkinnassa. ”Asia on meidän osalta nyt lopullisesti loppuun käsitelty.”, sanoo syyttäjä Kalle Kulmala. Kulmalan mukaan mitään välitöntä näyttöä miehen syyllisyydestä ei ole. ”Kyseinen mies sanoi, ettei hän ole tällaista edes puhunut.” Kulmalan mukaan naistodistajan kertomuksessa oli myös joitain ristiriitoja, jotka saivat heidät epäilemään tarinaa. (Porilaismiestä ei enää epäillä Ulvilan murhassa 15.8.2014 HS)

IL kirjoittaa: Teimme todistajasta tutkintapyynnön, koska käsityksemme mukaan osa asioista, jotka nainen on kertonut, ei vastaa totuutta. Rikosnimikkeistä väärä ilmianto ja perätön lausuma viranomaismenettelyssä voivat tulla kyseeseen. Yleensä niitä käytetään, jos väittää tietoja toisesta ihmisestä ja vihjaa toista ihmistä syylliseksi tavalla, että siitä aiheutuu vaaraa, että tämä joutuu pakkokeinojen kohteeksi, Kulmala kertoo. (15.8.2014 IL)

Syyttäjäkaksikko arvelee lehtien palstoilla fysioterapeutin syyllistyneen väärään ilmiantoon tai perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä. Tutkintapyyntö fysioiterapeutista on kuitenkin tehty aivan toisella nimikkeellä. Kostavatko syyttäjät naiselle, kun hän kehtaa sekoittaa pakkaa kertomalla asioita, jotka eivät istu syyttäjien kehittämään tarinaan? Murhaaja on jo valittu, eikä tätä valittua pyhää linjaa tule kenenkään sotkeman rangaistuksen uhalla.

Syyttäjä paljastaa salaisesta esitutkinta-aineistosta muutaman asian. Lehdessä syyttäjä Kulmala kertoo fysioterapeutin kuvanneen miehen ulkonäköä väärin. Kyseessä on kuitenkin poliisin/syyttäjän oma väärinkäsitys, ei fysioteraputin väärä kertomus. Muut lehdessä paljastetut ”valheet” koskevatkin sitten Satakunnan ykköspoliisia Tapio Santaojaa, joka ei myönnä puhuneensa naiselle asioita, joita nainen kertoo hänen puhuneen.

Kuka sitten oli syyttäjien mukaan vaarassa joutua pakkokeinojen kohteeksi? Tapio Santaojako, jonka nainen väittää hänelle kertoneen sorkkarautaa muistuttavan esineen talteen otosta tai epäillyn miehen häneen ja hänen perheeseensä kohdistamasta uhkailusta? Vai entinen asiakas, joka ei ensin edes myönnä fysioterapeutin asiakas koskaan olleensakaan?

Myös Tapio Santaoja on selvinnyt jutussa lähes ”puhtain paperein” huolimatta epäilyttävistä lausunnoistaan ja esitutkintamateriaalin manipuloinnista, joka ei tosin VKSV:n mukaan ollut nyt niin paha juttu. Santaojan luotettavuus on kovaa luokkaa, vaikka lukuisat hänen esittämänsä ”faktat” voidaan todistaa vääriksi. Puhelimen vierestä ei nähnyt takaovelle, vaikka kyseinen poliisi näin väittää ja aivan eri kohdasta otetulla valokuvalla vakuuttaa. Lapset eivät olleet koskaan kertoneet kuulleensa vanhempien riitelyä, vaikka poliisi näin useamman kerran valheellisesti väitti. Rikotusta ikkuna-aukosta pystyi kulkemaan, jopa poliisit, vaikka kyseinen poliisi väitti, ettei siitä ole voinut kukaan kulkea. Vain muutaman esimerkin mainitakseni. Tämä näyttelijästä lisätutkintaa vaatinut poliisi oli poliisiksi jopa hellyyttävän kunnollinen ja tunnollinen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä, jossa entistä tutkinnanjohtajaa syytettiin rikoksesta.

Luotan minäkin tämän poliisin yhteen lausumaan. Tapio Santaoja lupasi kuulusteluissa 2009, että Annua vainotaan hänen lopun elämäänsä, jollei tämä tunnusta ja tämän lupauksensa hän mitä ilmeisimmin on aikonut lunastaa.

Mitä meille on jätetty kertomatta?

Uusimmassa Alibissa Mikko Niskasaari kirjoittaa Jukka Lahden puheluista Porvoon poliisiin. Ihmetteletkö sinä, miksei näitä tarkempia tietoja ole kerrottu aikaisemmin? Miksi Jukka Lahti kyseli poliisilta, onko hänestä tehty rikosilmoituksesta jonkin Porvoossa 29.-30.4.2006 sattuneen asian takia? Miksi Porvoon poliisissa kukaan ei muista mitään vaikka joku sieltä on muistanut soittaa Jukka Lahdelle takaisin kaksi kertaa monen kuukauden kuluttua Lahden soitoista? Miksi poliisi ei halunnut tutkia tätä asiaa enempää?

Oletko lukenut lehdistä milloin ja miten KRP:n tutkijan dna oli saastuttanut murhapaikalta talteen otetun klapin? Tai miten, milloin ja missä yhteydessä tämä saatuminen selvisi? Ja miksi ja missä yhteydessä tutkijan dna vietiin rekisteriin? Oletko ihmetellyt, miksi näitä asioita ei kerrota ja miksi tutkijan henkilöllisyys on salattu?

Lehdissä on kerrottu syyttäjän ”uudesta” todistajasta, mutta onko kerrottu, että hänen miehensä oli yksi ensimmäisiä murhasta epäiltyjä? Miksi tämä ”uusi” todistaja suostuu todistamaan nyt, kun hän on aiemmin kieltäytynyt kunniasta?

Ulvilan juttu on kammottava esimerkki viranomaisten ja lehdistön valtasuhteesta. Ulvilan murhajuttu kaikkine sivuhaaroineen ja lisämausteineen on poliisin ja syyttäjän moraalisen rappion ilmentymä. Kun näyttöä ei ole, mutta syytettä halutaan siitä huolimatta jääräpäisesti ajaa, käytetään apuna mediaa, joka ostaa jokaisen likaisen yksityiskohdan tarkistamatta sen todenperäisyyttä, koska lähteenä on viranomainen. Lehdistön rooli vallan vahtikoirana on ollut pelkkä vitsi, joka ei edes naurata.

 

voitto

16 thoughts on “Koston syöksykierre

 1. Voimia, Niina! Voimia, Anneli! Ja rohkeutta niille, joilla on valta lopettaa tämä veronmaksajien rahoilla käytävä hämärryttäminen. Toivottavasti Vaasan hovioikeus perustaa tulevan päätöksensä todennettavissa oleviin asioihin eikä päästä mielikuvitustaan lentoon. Toivon siis, että järki voittaa, kuten tapahtui jo vuonna 2011 Vaasan hovioikeudessa. Mielestäni kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan mitään vastaavaa, mitä Annelin niskaan on kaadettu vuodesta 2009 lähtien.

 2. Kiitos Niina! Osaat kuvata hullutta napakasti. Eihän tätä tapausta millään aivoilla kykene käsittämään. Kuuntelin tänään uudelleen sen ’Kultakuumeen’, jossa Annelia haastateltiin. Kerrankin pääsi itse ääneen, ja sai vapaasti kuvata tuntojaan. Korviini jäi kaikumaan, se että totesi suurimmaksi virheekseen sen, että antoi lapset veljelleen. Se oli todella virhe, mutta mistä hän olisi voinut ennakoida, että veli ryhtyi urakalla manipuloimaan lapsia. Ja siis 9.000€:n kuukausipalkalla.

 3. Todellakin, Anneli on siinä täysin oikeassa että suurin virhe oli antaa lapset veljen huostaan. Ilman sitä hän olisi vapaa, ei olisi alkanut uutta murhajuttukierrettä eikä tullut kaikenmaailman jo vääriksi todistetuiksi sekojuttuja saatananpalvonnasta, eläintenuhrauksista, lasten kertomuksia murhasta sekä ennenkaikkea seksuaalirikossyytteitä, joihin tuomarit valitettavasti uskoivat ilman näyttöjä uskoen mm. papukaijan kynsien jälkien olevan pahoinpitelyn jälkiä.

  Toinen paha moka sattui kun poliisi pääsi kuulustelemaan Annelia ilman puolustusasianajajaa, ja sai väsyneen Annelin valheillaan epäilemään voisiko hän olla syyllinen, vaikka todisteet kertovat aivan päinvastaista.

 4. Jyrki Virolainen: http://jyrkivirolainen.blogspot.com/ kirjoitti kommentoidakseen lähinnä kollegansa kannanottoja ”kunniallisesta luopumisetsa tai tyytymisestä” nyt käsittelyssä Vaasan HO:n tuomioon, oli se nyt sitten yliopistomiesten mielestä mikä tahansa? No, tulipa tuota Virolaista hiukka itsekin potkittua aiheesta liikkeelle..

  Se, että media vihdoin huomio sen tosiseikan, ettei Annelin pojan tarvitse todistaa äitiään vastaan oli hyvä ja selventävä asia. Toivottavasti poika nyt miettii ja syvällisen hartaasti mitä tekee?

  Annelille voimia ja jaksamista sinne jonnekkin!

 5. Hei! Kyllä teki pahaa katsoa Annelia journalistien käsissä: hyvä kun mahtui ja pääsi ohi kameroiden. Entäpä istuessaan pöydän ääressä, apua! Tunkevatko kamerat kasvoihin ja tai nenään kiinni!!! Eikö tähän oikeasti voi kukaan puuttua? Onhan kameroissa objektiivit, joilla voi zoomata kauempaakin kohteeseen, ei siihen mitään ihokosketusta tarvita! Turvaväli näissäkin asioissa on tarpeen. Kuinkahan kävisi, jos vaikkapa arvon tuomarin nenään lähes kiinni työnnettäisiin kamera, mutta ei, tietysti näin ei saa tehdä – mutta Annelille voi ja saa! Koska tämä hulluus loppuu! Annelille voimia!

 6. Kiitokset valaisevasta artikkelista. Olen itsekin huomannut, että tästä aiheesta on todella vaikea löytää värittymätöntä tietoa. Lehdet, etenkin iltapäivälehdet, kohtelevat Annelia törkeästi ja iskevät syyllisen leimaa musteella, jota ei voi huuhtoa pois.

  Onko kenelläkään muuten mitään tietoa, mitä silloin 29.-30.4.2006 tapahtui?

 7. Jyrki Virolainen on bloginsa kommenttiosiossa ottanut napakasti kantaa ja se on hyvä! Onhan Hän eittämättä alansa ehdotonta kärkeä ja olis hyvä, että muutkin blogistijuristit ottais aiheen sen tärkeyden tähden haarukkaansa ja keskusteluun.

  Rikostoimittajista näyttää olevan nin, että vain Sanomien kykenee hiukka ”pintaa raaputtamaan”, mut se syvällinen analyysi ja perehtyminen loistaa poissaolollan. MTV3:n sipilät ja muut ovat pohjanoteeraus, vaikkakin oli havaittavissa pientä yritystä, kun Satakunnan KäO asiaa käsitteli 2013..

 8. Tästä näkyy olevan keskustelua murha.infon palstalla, mutta minä kommentoin nyt tänne.

  Miksi puolustus ei tee yhtä johdonmukaista kuvausta siitä, mitä tapahtui, alusta loppuun, kellonaikoineen?? Jokaiselle yksityiskohdalle pitää antaa joko todistettu tai ainakin mahdollinen selitys. Ei mitään yliluonnollista. Sitten syyttäjien pitäisi esittää vastaava. Ah, kun nauttisin siitä!

 9. @meri: miksi puolustuksen tulisi tehdä teonkuvaus, eikös se ole syyttäjän tehtävä? Ja jos syyttäjä ei pysty tekemään uskottavaa kuvausta…

  • On hyvä pistää merkille, että Venäjä hyötyy, että menetämme uskon oikeuslaitokseen mm. tässä ja Aarnion jutussa. Trollit siinä tapauksessa painaa suoraa Kremlistä tuota törkyä.
   Miettikääpä!???

   Jukka oli vironkielen taitoinen Viron ystävä ja sosiaalipsygologina luomassa vääränlaista sosieteeta rajan taa. (spekulaatiota)

   ……………………

   http://yle.fi/uutiset/putin-vuotoepa…_video/7070216
   Kotimaa 5.2.2014 klo 12:12 | päivitetty 5.2.2014 klo 12:52
   ”Putin-vuotoepäily siirtyy Helsingin huumepoliisin päällikön Jari Aarnion rikostutkinnan yhteyteen”
   ……………………

   Propaganda sota on aivan omalla tasollaan.

   …………………….
   http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201…09427_ul.shtml
   ”Sofi Oksanen: Venäjä on jo voittanut informaatiosodan”

   …”Venäjää johtavat KGB-koulutuksen saaneet miehet, he ovat ihmismielen ammattilaisia, he ovat propagandan erikoisasiantuntijoita. He ovat psykologisen sodankäynnin eksperttejä. He tietävät, miten läntinen mieli toimii, he tietävät millaisin narratiivisin kaavoin täällä uutiset tehdään”….

   …………………

   En edes tarkoita, että heidän tarvitsee olla murhan takana, vaikka voivat hyvin ollakin. Toiminta perustuu propagandassa nerokkaaseen opportunismiin ja kansojen keskenäiseen ja sisäiseen riitauttamiseen.

   • Verratkaamme mittasuhteita.
    Kuluneella viikolla on otettu esiin useista kanavista, ”venäläinen trollitehdas”, joka horjuttaa maamme päätöksentekoa ja kansan todellisuudentajua. Melko vähän on kiinnitetty huomiota, mitä tuollainen vaikuttaa lapsiin, joiden lausuntoihin todellisuus sitten tuetaan. Iltalehden keskustelut/ikuisuuskeskustelut palstalla pyörii sellainen trolliarmeija, joka mustamaalaa Ulvila keissiä. Juttuja jopa moderoidaan, mutta vain niitä jotka tukee syyttömyysolettamaa. Muuten tekstien sisältö ei yllä juuri WC-kirjoitusten tasolle ja ovat vielläpä usein super ilkeitä. Julkinen koulukiusaamisen uusi airut.

    http://yle.fi/uutiset/suomalaiset_saavat_nyt_opetella_propagandanlukutaitoa/7471207?autoplay=true

 10. Mikalle: Teonkuvaus on syyttäjän tehtävä, mutta sitä olemme turhaan saaneet odottaa. Sen sijaan saamme kuulla ristiriitaisia ja mahdottomia yksityiskohtia, järjettömiä. Puolustuksen olisi helppo aika lyhyestikin esittää alusta loppuun, mitä tapahtui. Siihen olisi syyttäjän jo pakko esittää oma näkemyksensä, yleisö odottaa. Ja siinä niin sanotusti ei olisi päätä ei häntää.

  Tämä juttu on aivan selvä kaikille, jotka viitsivät sen yksityiskohtiin edes jollain lailla perehtyä. Miksi eivät Yle, Hesari, MTV, muut suuret mediat ota niitä esille? Miksi ei ihmetellä syyttäjien toimintaa, kun he kääntävät kaiken aineiston Aueria vastaan, vaikka väkisin. Jopa tekevät rikosilmoituksen siitä, joka uskaltaa esittää Aueria tukevaa näyttöä.

  Oikeudenkäynnit ovat julkisia siksi, että yleisö voisi valvoa oikeuden toteutumista. Ettei ketään tuomittaisi kyseenalaisin perustein. Me emme voi kaikki mennä Poriin oikeussaliin seuraamaan istuntoa. Nykyään on media, jonka pitäisi välittää sieltä tieto meille, totuudenmukaisesti tietenkin. Oikeudenkäyttöä saa myös arvostella, se kuuluu sananvapauteen. Erityisesti median kuuluisi edustaa sananvapautta. Miksi se on tässä niin hiljaa? Kuin pehmokoira vahtikoiran tehtävässä. Pelkäävätkö toimittajatkin? Vai ovatko he vain niin herttaisen luottavaisia siihen, että viranomaiset tekevät aina oikein :)

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.